4th NOVO Symposium Sustainable Nordic health care systems, 24. – 25.11.2010, Norja

Hanketiedot

Hankenumero
110434

Hakija
Annika Parantainen

Toteuttaja
Annika Parantainen

Lisätietoja
Annika Parantainen
annika.parantainen@ttl.fi

Toteutusaika
1.11.2010 - 31.12.2010

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
550 euroa

Kokonaiskustannukset
796 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2010

Tiivistelmä

NOVO on pohjoismainen verkosto, joka kerää yhteen sosiaali- ja terveysalan tutkijoita ja kehittäjiä. NOVOn tavoitteena ovat kestävät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät, joissa huomioidaan sekä työhyvinvointi, yhteiskunnallinen tehokkuus että laatu. Pohjoismaiden yhteisiä NOVO-symposiumeja järjestetään yksi vuodessa. Tämänvuotinen symposiumi on järjestyksessään neljäs, ja se pidetään Norjan Stavangerissa 24.–25. marraskuuta. Symposiumin teema on ”Sustainable Nordic Health Care Systems”.

Stipendin saaja pitää symposiumissa esityksen ”Safety management presumes clear roles, co-operation and flow of information”. Esityksessä kerrotaan kolmesta eri hankkeesta ja niiden tuloksista: (1) vuosina 2008-09 toteutetusta, TSR:n rahoittamasta tutkimushankkeesta ”Työn turvallisuuden edistäminen sairaaloissa”, (2) edellä mainitun tutkimushankkeen pohjalta toteutetusta kehittämishankkeesta sekä (3) vuonna 2010 käynnistyneestä tutkimus- ja kehittämishankkeesta ”Potilasturvallisuus laatu- ja kilpailuvaltiksi”, jossa Työterveyslaitoksen tehtävänä on etsiä työ- ja potilasturvallisuuden välisiä yhteyksiä sekä vahvistaa kokonaisvaltaista turvallisuusjohtamista kohdeorganisaatiossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annika Parantainen

Tiedote

Työ- ja potilasturvallisuus linkittyvät toisiinsa

31.12.2010

Annika Parantainen osallistui Työsuojelurahaston
stipendin turvin 24.–25.11.2010 Norjan Stavangerissa pohjoismaiseen
NOVO-symposiumiin, jonka teemana oli ”Sustainable Nordic Health
Care Systems”. NOVO on pohjoismainen verkosto, joka kerää yhteen
sosiaali- ja terveysalan tutkijoita ja kehittäjiä. NOVO:n
tavoitteena ovat kestävät sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestelmät, joissa otetaan huomioon työhyvinvointi,
yhteiskunnallinen tehokkuus ja laatu.

Parantainen piti symposiumissa esityksen ”Safety management
presumes clear roles, co-operation, and flow of information”.
Esityksessä hän kertoi kolmesta eri hankkeesta ja niiden
tuloksista.

Kaksi hankkeista on Työsuojelurahaston rahoittamia: Vuosina 2008–< 2009 toteutettu tutkimushanke ”Työn turvallisuuden edistäminen sairaaloissa” (107238) sekä sen pohjalta toteutettu kehittämishanke ”Utvecklande av arbetsskyddsrelaterad riskhanteringsmodell vid Kårkulla samkommun” (109451).

Kolmas hanke on vuonna 2010 käynnistynyt tutkimus- ja
kehityshanke ”Potilasturvallisuus laatu- ja kilpailuvaltiksi”,
jossa Työterveyslaitoksen tehtävänä on etsiä työ- ja
potilasturvallisuuden välisiä yhteyksiä sekä vahvistaa
kokonaisvaltaista turvallisuusjohtamista kohdeorganisaatiossa.

Potilasturvallisuushankkeen yhteydessä Parantainen esitteli
HaiPro-poikkeamaraportointijärjestelmän, joka herätti keskustelua
siitä, kuinka valmiita työntekijät ovat ilmoittamaan työssä
tapahtuvista virheistä ja poikkeamista ja miten vallalla oleva
syyllistämisen kulttuuri vaikuttaa raportoimisinnokkuuteen.
Todettiin, että esimiehellä ja hänen käytöksellään on suuri
vaikutus siihen, uskalletaanko työyhteisössä ottaa esille ongelmia
ja keskustella niistä.

Symposiumin esitykset käsittelivät suurimmalta osin johtamista,
ja toisen pääryhmän muodostivat lean-aiheiset esitykset.
Lean-ajattelussa on keskeistä parantaa asiakastyytyväisyyttä
vähentämällä kaikkea turhaa. Lean pyrkii siihen, että oikea määrä
asioita saadaan oikeaan aikaan ja paikkaan oikean laatuisina.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Symposiumin internetsivu: http://www.iris.no/Internet/sn.nsf/wvDocID/9A04E7BDBDDF0CEDC12577B5003C9C45

International Research Institute of Stavanger http://www.iris.no