5th European conference on Protective Clothing ECPC, 29.-31.5.2012, Espanja

Hanketiedot

Hankenumero
112041

Hakija
Kirsi Jussila

Toteuttaja
Kirsi Jussila

Lisätietoja
Kirsi Jussila
kirsi.jussila@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2012 - 15.6.2012

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2012
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 703 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2012

Tiivistelmä

Konferenssissa pidetään esitys aiheesta: Thermal insulation of 3-layered clothing system in different sizes using thermal manikin and 3D body scanner.

Kylmässä vaatetus toimii ihmisen ja ympäristön rajapintana, jonka on suojattava käyttäjäänsä ympäristön oloilta, kuten kylmältä ja tuulelta. Vaatetus luo ihmisen ympärille mikroilmaston, jonka lämpötila ja kosteus vaikuttavat lämpötasapainoon ja vaatetuksen käyttömukavuuteen. Vaatekerrosten väliin ja materiaalien sisään sitoutuu paikallaan olevaa ilmaa, joka toimii lämmöneristeenä. Liikkumattomalla ilmalla on tekstiilimateriaaleja moninkertaisesti korkeampi lämmöneristävyys, jota tuuli ja ilman liike vaatetuksen sisällä alentavat painamalla vaatekerroksia kasaan ja kuljettamalla lämmittäviä ilmakerroksia pois vaatetuksesta.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää väli- ja päällysvaatetuksen koon merkitys 3-kerrosvaatetuksen lämmöneristävyyteen tyynessä ja tuulessa. Lisäksi tarkasteltiin tuulen suunnan vaikutusta vaatetuksen suojaavuuteen.

Tutkimuksessa mitattiin 3-kerrosvaatetuksen lämmöneristävyys lämpönukella eri kokoisilla väli- ja päällysvaatetuksella sääkammiossa (+10 °C) tyynessä ja tuulessa (8 m/s). 3D kehoskanneria käytettiin vaatekerrosten välisen ilmakerrosten paksuuden määrittämiseen.

Tutkimuksesta saatu tieto on tärkeää niin suojavaatevalmistajielle, jälleenmyyjille kuin loppukäyttäjille maksimaalisen kylmäsuojauksen saavuttamiseksi. Tulokset ovat julkisia toukokuussa 2012 pidettävän konferenssin jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Jussila

Tiedote

Kylmä keli vaatii reilunkokoisen päällysvaatteen

15.6.2012

Kansainvälinen suojavaatetusalan kongressi järjestettiin viidennen kerran 29.–31. toukokuuta 2012. Espanjan Valenciassa järjestetty kongressi on maailman tärkein suojavaate, -käsine ja -jalkinealan yhteistilaisuus. Kongressissa Kirsi Jussila esitteli tutkimusta, jossa määriteltiin kolmikerroksiselle suojavaatetukselle oikeaa kokoa kylmissä ja tuulisissa oloissa. Työsuojelurahasto tuki Jussilan osallistumista stipendillä.
 
Tutkimus osoitti, että parhaimman suojan kylmää vastaan tarjoaa päällysvaatetus, joka on noin yhtä kokoa suurempi kuin suosituskoko. Välivaatetus taas saisi olla puolta kokoa normaalia suurempi, mutta alusvaatteen pitäisi myötäillä ihoa. Tutkimus on tehty Työterveyslaitoksen monialtistelaboratoriossa.
 
Saatu tieto on tärkeää niin suojavaatteiden valmistajille, jälleenmyyjille kuin loppukäyttäjille. Jussila aikookin levittää tietoa työ- ja suojavaatevalmistajille.

Valencian tilaisuuteen osallistui 154 henkilöä, jotka olivat lähinnä alan tutkijoita, kehittäjiä ja viranomaisia.
 
Jussila arvioi, että tilaisuuden esitykset olivat korkeatasoisia ja antoivat hyvän kuvan nykytutkimuksesta. Jussila laajensi yhteistyöverkostojaan merkittävästi. Hän sai lisäksi kunnian liittyä jäseneksi European Society of Protective Clothing -johtokuntaan.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://ecpc.aitex.es