6th European Conference on Protective Clothing, CENTEXBEL ja ESPC (European Society of Protective Clothing), 14. – 16.5.2014, Belgia

Hanketiedot

Hankenumero
114207

Hakija
Helena Mäkinen

Toteuttaja
Helena Mäkinen

Lisätietoja
Helena Mäkinen
helena.makinen@ttl.fi

Toteutusaika
14.5.2014 - 10.6.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 080 euroa

Tulokset valmistuneet
10.6.2014

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli osallistua kuudenteen eurooppalaiseen suojavaatekongressiin ja pitää esitys sekä osallistua kongressin yhteydessä pidettyihin ESPC (European Society of Protective Clothing) johtoryhmän kokouksiin, joissa suunniteltiin Societyn toimintaa ja seuraavia kongresseja. Kongressin antia esitellään Suomessa 2-3 lokakuuta Työterveyslaitoksen järjestämillä Työ- ja suojavaatetuksen ajankohtaispäivillä Hämeenlinnassa.
Kongressia isännöi CENTEXBEL. Kongressin pääteema oli ”Safe, Smart, Sustainable.. New pathways for protective clothing”. Kongressi kokosi yhteen n. 180 suojavaatealan tutkijaa, kehittäjää ja valmistajaa ympäri maailmaa, 22 eri maasta. Kongressissa kuultiin 44 suullista esitystä ja 26 posteriesitystä kahdeksassa eri sessioissa.
Useimmat esitykset liittyivät ergonomian, lämpöviihtyvyyden ja käyttömukavuuden kautta turvallisuuteen. Innovatiivisia ratkaisuja oli erityyppisten sensoreiden liittäminen vaatetuksen ja olomuotoa muuttavien materiaalinen käyttö lämmöneristävyyden säätelyssä. Kestävää kehitystä tukevia esityksiä olivat erityisasiantuntija Erja Tammelan TTL:stä ja allekirjoittaneen esitykset koskien nykyistä käytäntöä simuloida ominaisuuksien muuttumista pelkillä laboratoriopesuilla.
Kongressi antoi hyvän kuvan suojavaatetukimuksesta, menetelminen ja myös tuotteiden kehityksestä maailmanlaajuisesti. Kongressi palveli myös tärkeänä verkostotapaamisena alan tutkijoiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Helena Mäkinen

Tiedote

Hyvä suojavaatetus parantaa hitsaajan työturvallisuutta

10.6.2014

Hitsaajien suojavaatetusta kehitetään nykyistä paremmiksi, sillä
hyvä suojavaatetus lisää työturvallisuutta. Työterveyslaitoksen
tutkimus osoittaa, että UVC-otsonikäsittely parantaa
suojavaatteiden lujuutta.

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa vanhennettiin viittä
erityyppistä hitsaajan suojavaatemateriaalia kahdella erilaisella
UVC-otsonipesukäsittelyllä. Samaan aikaan hitsaajat käyttivät
näistä materiaaleista valmistettuja pukuja telakalla.

Tutkija
Helena Mäkisen tutkimuksessa materiaaleista
testattiin lujuutta, syttyvyyttä ja kuumuuden suojausta. Tuloksia
verrattiin vastaaviin näytteisiin uutena ja pelkästään
laboratoriopestyinä. Tulokset osoittivat, että kun esikäsittelyyn
lisätään UVC-otsonikäsittely päästään samantasoiseen ominaisuuksien
muutokseen kuin normaalissa käytössä. Pelkällä laboratoriopesulla
näin ei tapahdu.

Hitsaajan suojavaatetus on merkittävä osa hitsaajan
turvallisuutta. On tärkeää, että markkinoille tulevat eri
materiaaleista valmistetut suojavaatteet vastaavat käytännön
tarpeita. Samanaikaisesti standardit pyritään saamaan vastaamaan
kestävän kehityksen vaatimuksia, mikä on myös EU:n tavoite
standardoinnilla.

Mäkinen esitteli tutkimustaan kansainvälisessä kongressissa
Belgiassa toukokuussa 2014. Kongressin pääteema oli Safe, Smart,
Sustainable. New pathways for protective clothing. Kongressi kokosi
yhteen 180 suojavaatealan tutkijaa, kehittäjää ja valmistajaa
ympäri maailmaa, 22 eri maasta. Kongressissa esiteltiin kolme
suomalaista tutkimusta.

Toimittaja
Terhi Friman