6th International Conference Towards Safety Through Advanced Solutions 11. – 14.9.2012, Puola

Hanketiedot

Hankenumero
112204

Hakija
Hanna Uusitalo

Toteuttaja
Hanna Uusitalo

Lisätietoja
Hanna Uusitalo
hanna.uusitalo@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2012 - 15.10.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
550 euroa

Kokonaiskustannukset
1 699 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2012

Tiivistelmä

WOS -konferenssiin osallistumisen tavoitteena on avartaa näkökulmia työturvallisuus- ja työsuojelutoiminnan vaikutuksista erilaisiin tutkimuksiin ja tutkimustapoihin.

Oma esitykseni koskee työsuojelun valvonnasta säädetyn lain vaikutusten tarkastelua työpaikkojen näkökulmasta. Esitys perustuu STM:n rahoittamaan tutkimushankkeeseen, jossa tarkasteltiin, miten laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) vaikuttaa työsuojeluvalvonnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kautta työpaikkojen työsuojelutoimiin (Uusitalo, H., Ruotsala, R. & Niskanen, T. Asioita saatiin kuntoon. Työsuojelun valvontalain vaikutus työpaikkojen työsuojelutoimintaan, STM 2011:18).

Hankkeen aineisto kerättiin kyselyllä ja haastatteluilla.
Työpaikat arvioivat viranomaisvalvontaa ja sen vaikutuksia työpaikan turvallisuuden ja terveyden edistämiseen myönteisesti.

Vaikuttavuuden näkökulmasta työpaikkojen toive on kehittää tarkastuksia yhä enemmän yhteistyön ja neuvonnan suuntaan. Vaikka tämän tutkimuksen tulokset valvonnasta ovat myönteisiä, valvonnan ja koko työsuojelun kehittämisen näkökulmasta on tärkeää pohtia, miten valvonnalla pystytään yhä paremmin vaikuttamaan ennakoivasti työpaikkojen moninaisiin työsuojeluongelmiin. WOS -konferenssissa on tarkoitus peilata tätä kysymystä alan muiden toimijoiden esityksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Uusitalo

Tiedote

Työsuojelun teho hyväksi havaittu

15.10.2012

Työterveyslaitoksen tutkija
Hanna Uusitalo osallistui Puolan Sopotissa 11.–14.
syyskuuta 2012 järjestettyyn työturvallisuuden tutkijoiden ja
asiantuntijoiden konferenssiin. Uusitalo esitteli menetelmiä ja
suotuisia tuloksia työsuojeluvalvonnan vaikutustutkimuksesta. Sen
mukaan työsuojeluvalvonta on ammattitaitoista, ja tarkastuksissa
käsitellään olennaisia asioita. Työsuojelurahasto oli myöntänyt
Uusitalon Puolan-matkaan stipendin.

Uusitalon esittelemä tutkimus on julkaistu sosiaali- ja
terveysministeriön
Asioita saatiin kuntoon -julkaisuna. Sen kirjoittajia ovat
Uusitalon lisäksi
Riikka Ruotsala ja
Toivo Niskanen.

Tutkimuksen esittelyn lisäksi Uusitalo esitti pohdittavaksi,
millainen valvonta tehoaa eli miten työsuojelua kehitetään
työpaikoilla. Kuulijat esittivät kysymyksiä esimerkiksi valvonnan
pitkäaikaisista vaikutuksista.

Konferenssissa keskityttiin tämänhetkisiin tutkimuskysymyksiin
ja hankkeisiin Euroopassa, sillä valtaosa yli 150 osallistujasta
oli eurooppalaisia. Uusitalon mielestä konferenssiesitykset ja
keskustelu olivat tuttuja suomalaisen työelämän näkökulmasta.

Uusitalo kuunteli ja tapasi konferenssissa useita
turvallisuustutkijoita ja -asiantuntijoita, joiden julkaisuihin
aikoo tutustua. Työelämän tutkijana ja kehittäjänä Uusitalo
päättelee saaneensa tuoreita näkemyksiä ja
verkostoitumismahdollisuuksia tuleviin tehtäviin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Uusitalo, H., Ruotsala, R. & Niskanen, T. Asioita saatiin kuntoon. Työsuojelun valvontalain vaikutus työpaikkojen työsuojelutoimintaan, STM 2011:18. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-19635.pdf. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-19635.pdf

http://www.wos2012.pl