7th International Researching Work and Learning Conference RWL7, 4.-7.12.2011, Kiina

Hanketiedot

Hankenumero
111316

Hakija
Meri Jalonen

Toteuttaja
Meri Jalonen

Lisätietoja
Meri Jalonen
meri.jalonen@aalto.fi

Toteutusaika
2.12.2011 - 31.1.2012

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 754 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2012

Tiivistelmä

Konferenssissa esitämme Oppivat tuotantokonseptit -tutkimushankkeemme tuloksiin pohjautuvat kaksi paperia, jotka liittyvät omaan väitöskirjaani (työnimeltään Rajakohteiden tarkastelu verkostoituneissa tuotantoympäristöissä: kokeileva oppiminen artefaktien avulla):

– Meri Jalonen, Päivi Ristimäki, Anneli Pulkkis, Hanna Toiviainen, Mika Lohtander: Learning production concepts – When a practice-based learning process intervenes in companies´ production process. Paperissa esittelemme verkostojen oppimiseen liittyvän uuden viitekehyksen, oppivat tuotantokonseptit, joka korostaa välineiden rakentamisen merkitystä, kun oppiminen pyritään liittämään verkottuneen tuotantotoiminnan arkikäytäntöihin. Paperi on osa kansainvälistä symposiumia ”Practice-based learning within and across innovation networks”.

– Meri Jalonen, Päivi Ristimäki, Anneli Pulkkis, Hanna Toiviainen: The meaning of artefacts in networked learning: Development of work instructions in a company of renewable energy. Paperissa tuomme esiin artefaktien, tarkastelemassamme tapauksenssa työohjeiden, merkityksen toiminnan logiikkaa välittävänä välineenä hajautuneessa tuotantoverkostossa.

Tutkimusryhmämme jatkaa hankkeen tutkimustulosten levittämistä kansainvälisten lehtiartikkeleiden sekä organisaation kehittäjille suunnatun oppaan muodossa, joka julkaistaan keväällä 2012. Väitöskirjani on tarkoitus valmistua vuoden 2013 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Meri Jalonen

Tiedote

Työohje syntyy yhteistyössä

31.1.2012

Työn tutkimuksen ja oppimisen konferenssi Kiinan Shanghaissa 4.–7
. joulukuuta 2011 oli
Meri Jalosen mielestä antoisa. Jalonen oli käynyt
kahdessa edellisessä konferenssissa, joista tämä oli
kansainvälisin. Nyt kiinalaisia oli noin 150 ja saman verran muita.
Työsuojelurahasto tuki Jalosen osallistumista stipendillä.

Jalonen esitteli
Päivi Ristimäen kanssa esityksen työohjeiden
merkityksestä hajautuneissa tuotantoverkostoissa. Tutkimus
osoittaa, että työohjeet perustuvat sekä suunnittelijoiden
tuotemäärityksiin että työntekijöiden asentamiskäytäntöihin. Muut
kirjoittajat ovat
Anneli Pulkkis ja
Hanna Toiviainen.

Tästä esityksestä tutkijat työstävät artikkelia tähtäimessään
Journal of Workplace Learning, joka on alan keskeinen julkaisu.

Kunnon välineellä oppii

Toisen esityksen Meri Jalonen esitteli Anneli Pulkkiksen kanssa.
Muut kirjoittajat ovat Päivi Ristimäki, Hanna Toiviainen ja
Mika Lohtander.

Tässä työssä aiheena oli verkostojen oppimisen uusi viitekehys:
oppivat tuotantokonseptit. Se korostaa välineiden rakentamisen
merkitystä, kun oppimista pyritään liittämään verkottuneessa
tuotannossa arkikäytäntöihin. Myös tästä esityksestä Jalonen ja
kumppanit suunnittelevat julkaisua. 

 

Jalonen kertoo, että palautteen perusteella heidän tutkimuksellaan
on kansainvälistä merkitystä, mikä rohkaisee jatkamaan työtä.

Jalonen arvioi, että erityisesti yhteisessä symposiumissa
keskustelu oli hedelmällistä sekä tutkimusryhmän työn että hänen
tulevan väitöskirjansa kannalta. Väitöskirjaa hyödyttää myös
osallistuminen julkaisemisseminaariin.

Suomalaiset vierailivat Aalto-yliopiston ja Tongji Universityn
perustamassa Design Factoryssa. Solmitut yhteydet ja konferenssin
järjestelytoimikuntaan kuuluvan kiinalaisen professorin
vierailukutsu East China Normal Universityyn voivat muuttua
kiinnostavaksi tutkimusyhteistyöksi.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.rwlecnu.org