7th International Researching Work and Learning Conference RWL7, 4.-7.12.2011, Kiina

Hanketiedot

Hankenumero
111343

Hakija
Päivi Ristimäki

Toteuttaja
Päivi Ristimäki

Lisätietoja
Päivi Ristimäki
paivi.ristimaki@helsinki.fi

Toteutusaika
2.12.2011 - 31.1.2012

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
3 588 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2012

Tiivistelmä

1. Meri Jalonen, Päivi Ristimäki, Anneli Pulkkis, Hanna Toiviainen, Mika Lohtander, Learning production concepts – When a Practice-based Learning Process intervenes in Companies´ Production Process. Työpaperissa esittelemme organisaation oppimiseen liittyvän uuden käsitteen: oppivat tuotantokonseptit ja siihen liittyvän metodologisen lähestymistavan, jonka analysoidaan ja kehitetään oppimista verkottuneessa tuotantotoiminnassa.

2. Meri Jalonen, Päivi Ristimäki, Anneli Pulkkis, Hanna Toiviainen, The Meaning of Artefacts in Organisational Learning: Development of Work Instructions in a Company of renewable Energy. Työpaperissa nostamme esiin työohjeistuksen merkityksen organisaatiorajojen ylittämisessä sekä yhteistyötä ja tietoa kehittävänä ja tuote- ja tuotantokonsepteja organisaation ja sen koko tuotantoverkoston eri toimijoille välittävänä välineenä.

3. Päivi Ristimäki, Explaining discontinuity with business historical trajectory: An ICT company facing a turning point of business logic. Työpaperissa tarkastellaan liiketoiminnan epäjatkuvuutta ICT -yrityksessä. Epäjatkuvuus selittyy teknologisen kehityksen vaikutuksilla sekä organisaation toiminnan historiallisella kehityksellä sekä niiden kiinnittymisellä toisiinsa. Epäjatkuvuuden vaikutukset näkyvät liiketoiminnan logiikan muutostarpeena, joka aiheuttaa yritykselle ja sen johdolle strategisen oppimisen haasteita, kun yritykseltä käytännössä edellytetään muuttumista tuotekehitys-organisaatiosta palveluyritykseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Ristimäki

Tiedote

Työelämän tutkijat verkottuivat alansa konferenssissa

31.1.2012

Päivi Ristimäki osallistui Työsuojelurahaston stipendin turvin
7th International Researching Work and Learning RWL7 -konferenssiin
4.-7.12.2011 Shanghaissa Kiinassa. Kyseessä oli työelämän oppimisen
tutkimuksen kansainvälinen konferenssi, jonka
yhteistyökumppanijulkaisuna on Journal of Workplace Learning.

RWL7-konferenssiin kokoontui noin 300 työelämän, oppimisen ja
aikuiskasvatuksen yliopistotutkijaa eri maista. Konferenssi näyttää
vakiintuneen suomalaisten tutkijoiden keskuudessa tärkeäksi alan
tieteellisen tutkimuksen esittelytilaisuudeksi ja
verkottumistapaamiseksi.

Tapahtumassa oli muun muassa eri maista olevien tutkijoiden
yhteisiä symposiumeja. Lisäksi konferenssin pienimuotoisuus
mahdollisti kiinnostavien kontaktien syntymisen ja syvällisemmät
keskustelut.

Ristimäki loi tutkijayhteyksiä erityisesti Ruotsiin (Linköping
University), Englantiin (University of Bath sekä Glasgow Caledonian
University) ja Kiinaan (East China Normal University ja
Aalto-yliopiston ja Tongji-yliopiston Shanghaissa sijaitseva
yhteinen Design Factory).

Yhteyksiä syntyi ja vahvistui myös suomalaisiin tutkijoihin,
erityisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden
yksikköön.

Ristimäki esitti konferenssissa kolme työpaperia

Learning production concepts – When a Practice-based Learning
Process intervenes in Companies´ Production Process

-työpaperissa esitellään organisaation oppimiseen liittyvä uusi
käsite – oppivat tuotantokonseptit – ja käsitteeseen liittyvä
metodologinen lähestymistapa, jolla analysoidaan ja kehitetään
oppimista verkottuneessa tuotantotoiminnassa.

The Meaning of Artefacts in Organisational Learning:
Development of Work Instructions in a Company of renewable
Energy
-työpaperissa nostetaan esiin työhön liittyvien
artefaktien – esityksessä työohjeiden – merkitys ja välittävä rooli
uusiutuvan energian alaan kuuluvan case-esimerkin avulla.

Explaining discontinuity with business historical trajectory:
An ICT company facing a turning point of business logic

-työpaperissa tarkastellaan liiketoiminnan epäjatkuvuutta
ICT-yrityksessä. Epäjatkuvuus selittyy teknologisen kehityksen
vaikutuksilla ja organisaation toiminnan historiallisella
kehityksellä sekä niiden kiinnittymisellä toisiinsa.

Epäjatkuvuuden vaikutukset näkyvät liiketoiminnan logiikan
muutostarpeena, joka aiheuttaa yritykselle ja sen johdolle
strategisen oppimisen haasteita, kun yritykseltä käytännössä
edellytetään muuttumista tuotekehitysorganisaatiosta
palveluyritykseksi.

Ristimäki osallistui yhdessä kahden muun työpaperin kirjoittajan
kanssa
How to Publish in Academic Journals -seminaariin.
Seminaarissa käsiteltiin muun muassa käsitteiden ja käytännön
välistä suhdetta. Ristimäki sai uusia eväitä erityisesti aiheiden
teoreettiseen jäsentämiseen ja tarkastelemiseen.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Esitykset

Meri Jalonen, Päivi Ristimäki, Anneli Pulkkis, Hanna Toiviainen, Mika Lohtander. Learning production concepts – When a Practice-based Learning Process intervenes in Companies´ Production Process.

Meri Jalonen, Päivi Ristimäki, Anneli Pulkkis, Hanna Toiviainen. The Meaning of Artefacts in Organisational Learning: Development of Work Instructions in a Company of renewable Energy.

Päivi Ristimäki. Explaining discontinuity with business historical trajectory: An ICT company facing a turning point of business logic.