7th International Researching Work and Learning Conference RWL7, 4.-7.12.2011, Kiina

Hanketiedot

Hankenumero
111309

Hakija
Tuija Oikarinen

Toteuttaja
Tuija Oikarinen

Lisätietoja
Tuija Oikarinen
tuija.oikarinen@lut.fi

Toteutusaika
1.1.0001 - 31.1.2012

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 234 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2012

Tiivistelmä

7th International conference on researching work and learning järjestetään Shanghaissa Kiinassa 4.-7.12. 2011.

Konferenssi kokoaa laajalti työssä oppimisen tutkijoita. Konferenssi on erinomainen tilaisuus tutkimustulosten esittelyn lisäksi verkostoitua alan keskeisten kansainvälisten ja etenkin kiinalaisten tutkijoiden kanssa. Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden ja -tutkimusten kautta on suomalaista työssä oppimisen tutkimusta mahdollista kehittää edelleen ja varmistaa sekä sen tulosten laajempi tunnettuus että uusimpien kansainvälisten trendien huomioon ottaminen suomalaisessa tutkimuksessa.

Työsuojelurahaston stipendin turvin osallistun konferenssiin esittämällä tutkimusraportin Dramatizing as a learning facilitator for practice-based innovation in networks. Lisäksi olen yhdessä kollegani kanssa organisoinut konferenssiin teemasession Practice-based learning within and across innovation networks.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuija Oikarinen

Tiedote

Kansainvälisestä konferenssista uusia kontakteja myös suomalaisiin kollegoihin

31.1.2012

Erikoistutkija
Tuija Oikarinen Lappeenrannan teknillisestä
yliopistosta osallistui Kiinassa järjestettyyn konferenssiin.
Aiheena oli työssä oppiminen ja sen kehittäminen. Työsuojelurahasto
osallistui konferenssimatkan rahoitukseen.

 

Oikarinen määrittelee oman toimintansa käytännönläheiseksi
innovaatiotoiminnaksi. Hän liittää työssä oppimisen työn ja
työorganisaation kehittämiseen ja uudistamiseen. Jokainen on oman
työnsä paras asiantuntija, ja työntekijöiden  osallistaminen
kehitystoimintaan tarjoaa hyötyjä sekä työntekijälle että
työorganisaatiolle.

 

Kiinnostavia ovat kysymykset siitä, miten tällaista
kehitystoimintaa ja työssä oppimista voi tukea ja ohjata.
Uudistuminen edellyttää etäisyyttä jokapäiväisestä arkityöstä ja
totuttujen asioiden katsomista uudesta näkökulmasta.

 

Oikarinen esitteli konferenssissa soveltavasta teatterista
kumpuavan Dramatizing Charactersin, jota hän on testannut yhdessä
suomalaisten yritysten työntekijöiden kanssa. Esitys herätti
mielenkiintoa, sillä sen näkökulma oli melko uusi työssäoppimisen
ympäristössä.

 

Oikarinen oli myös organisoimassa  teemaosiota
Practice-based learning within and across innovation
networks
, jonka puheenjohtajana hän toimi. Teemasessiossa
syntyi uusia tuttavuuksia samoilla alueilla toimivien suomalaisten
tutkijoiden kanssa. Helsingin yliopistossa ja Aalto yliopistossa
toimivien tutkijoiden kanssa pohdittiin mahdollisuuksia jatkaa
yhteistyötä.

 

Uusia kontakteja syntyi myös ruotsalaisiin ja kiinalaisiin
tutkijoihin, joiden kanssa on jo tehty yhteinen hankehakemus
rahoituksesta, jonka turvin yhteistyö voisi käynnistyä.

 

Uusien kontaktien lisäksi konferenssi antoi tuoretta näkökulmaa
sekä tutkimustyöhön että kehittämistehtäviin suomalaisten
organisaatioiden kanssa.

 

7th International Researching Work and Learning (RWL) –konferenssi
järjestettiin Shanghaissa Kiinassa 4.-7.12.2011. Konferenssiin
osallistui 300 tutkijaa, joista noin puolet tuli Kiinasta.
Osallistujia oli kaikkinensa paristakymmenestä eri maasta.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

http://rwl6.ruc.dk