8TH FINT/EIASM conference on trust within and between organisations, First International Network on Trust (FINT)/European Institute for Advanced Studies in Management(EIASM), 5.11-7.11.2014, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
114456

Hakija
Sari-Johanna Karhapää

Toteuttaja
Sari-Johanna Karhapää

Lisätietoja
Sari-Johanna Karhapää
sari.karhapaa@uef.fi

Toteutusaika
5.11.2014 - 10.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
29.10.2014
700 euroa

Kokonaiskustannukset
924 euroa

Tulokset valmistuneet
10.12.2014

Tiivistelmä

Matkastipendi, jonka avulla pystyin osallistumaan oman tutkimusalani kansainväliseen kongressiin: 8TH FINT/EIASM conference on trust within and between organisations, First International Network on Trust (FINT) / European Istitute for Advanced Studies in Management (EIASM), 5.-7.11.2014, Iso-Britanniassa.

Luottamuksen alan kansainvälinen kongressi ajoittui tutkimukseni kannalta oleelliseen vaiheeseen, koska olen analysoimassa tutkimusaineistoani.
FINT kongressin teemana 5.-7.11.2014 oli tutkimustulosten ja luottamuksen alan tutkimuksen keskinäinen vuorovaikutus.

FINT Kongressissa Coventryssä, UK, esittelin 6.11.2014 klo 13:15 pidetyssä työryhmässä tutkimukseni tuloksia ja sain ohjausta sekä kommentteja oman tutkimusalani kansainvälisiltä tutkijoilta.

Väitöskirjatutkimukseni on osa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen Trust Within Organizations – tutkimusryhmän tutkimusta. Trust-tutkimusryhmää johtaa professori Taina Savolainen. Ryhmän tutkimus on kansainvälistä ja verkottuu alan tutkimusverkostoihin, joita on mm. FINT (the First International Network on Trust Research).

Väitöskirjatutkimukseni on ainutlaatuinen yliopistorakenteiden ja johtamisen muutosta Suomessa koskeva tutkimus. Tämän alan liiketaloustieteellistä tutkimusta on tehty vähän. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa nykyisen jatkuvassa muutoksessa elävien organisaatioiden ja työyhteisöjen toiminnan kehittämiseen.
Väitöskirjatutkimukseni tulokset ovat kansainvälisesti kiinnostavia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari-Johanna Karhapää

Tiedote

Luottamus luo yliopistojen kilpailukykyä

10.12.2014

Yliopistojen tulisi luoda fuusioiden ja organisaatiouudistusten jälkeen luottamukseen perustuva toimintatapa, jotta organisaation kilpailukyky voitaisiin varmistaa, todetaan tutkija Sari-Johanna Karhapään tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa.

Karhapään väitöstutkimus on ainutlaatuinen yliopistorakenteiden ja johtamisen muutosta Suomessa koskeva tutkimus. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa nykyisen jatkuvassa muutoksessa elävien organisaatioiden ja työyhteisöjen toiminnan kehittämiseen.

Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen Trust Within Organizations – tutkimusta. Trust-tutkimusryhmää johtaa professori Taina Savolainen.

Karhapää esitteli alustavia tutkimustuloksia johtamisen alan tutkijakongressissa, First International Network on Trust (FINT), jonka järjesti on European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Iso-Britanniassa marraskuussa 2014.

Työsuojelurahasto tuki hänen osallistumistaan kongressiin matkastipendillä. Karhapään väitöskirja Johtamisen muutos ja luottamuksen kehittymisen prosessi muuttuvassa yliopisto-organisaatiossa – kriittinen diskurssianalyysi on tarkastettu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 25.8.2016.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Karhapää Sari-Johanna. 2016. . Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies., no 122. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos. ISBN 978-952-61-2174-1 ISSN 1798-5757 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2174-1 Avaa