8th International Conference on Evaluation for Practice 18-20 June 2012, Porin yliopistokeskus

Hanketiedot

Hankenumero
111261

Hakija
Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätietoja
Satu Kalliola
satu.kalliola@uta.fi

Toteutusaika
1.10.2011 - 1.9.2012

Työsuojelurahaston päätös
28.9.2011
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
69 995 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2012

Tiivistelmä

8th International Conference on Evaluation for Practice, 18.-20.6.2012, kuuluu kansainväliseen konferenssisarjaan, jonka tavoitteena on kehittää julkisia palveluja arviointitutkimuksen keinoin. Konferenssi kokoaa laajasti yhteen arviointitutkimuksen teoreetikkoja ja arviointitutkimusta työssään hyödyntäviä käytännön ihmisiä. Porin yliopistokeskuksessa järjestettävä konferenssi laajentaa konferenssin teemat kattamaan työelämän kehittämisen ja alueellisen kehittämisen arvioinnin.

Työelämän kehittämisen työryhmässä painotetaan arviointitutkimuksen monipuolisia menetelmiä ja lähtökohtia. Kiinnostuksen kohteina ovat sekä työpaikkatasoinen että ohjelmallinen kehittäminen, joita arviointitutkimuksen tulokset tukevat. Lisäksi työryhmässä käsitellään arviointia osana asianosaisten oppimisprosessia.

Alueellisen kehittämisen työryhmässä näkökulma laajenee alueellisen talouden merkityksestä ympäristöön ja kulttuuriin, jotka nähdään hyvinvoinnin oleellisina tekijöinä.

Konferenssi kunnioittaa perinteitään keskittymällä myös arviointitutkimuksen teoreettis-metodologisten kysymysten kriittiseen tarkasteluun, mikä hyödyttää kaikkia arviointitutkimuksen toimijoita ja kohteita.Konferenssissa kuullaan esitykset myös näyttöön perustuvien käytäntöjen ja systemaattisen arvioinnin parissa toimivien yhteistyöjärjestöjen Campbell Collaborationin ja Cochrane Collaborationin edustajilta.

Konferenssiin odotetaan noin 200 osallistujaa Suomen lisäksi eri Euroopan maista ja Yhdysvalloista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Kalliola

Tiedote

Arvioinnin tavoitteena on parantaa vaikuttavuutta

1.9.2012

Porin yliopistokeskus järjesti Työsuojelurahaston tukemana 18. –
20.6.2012 kansainvälinen konferenssin, jonka teemana oli
arviointitutkimus yhteiskuntapolitiikan välineenä.

Konferenssi etsi menetelmällisiä ja toiminnallisia ratkaisuja,
joilla voidaan välttää nykyisen projekti- ja arviointiyhteiskunnan
taipumus nähdä arviointi itsetarkoituksena. Tavoitteena oli
keskittyä parantamaan kehittämisohjelmien ja -toimien
vaikuttavuutta arviointitulosten perusteella.

Aiempaa laajempi sisältö

8th International Conference on Evaluation for Practice
kuuluu konferenssisarjaan, joka on perustettu vuonna 1995
tavoitteenaan yhdistää kansainvälisesti julkisten palveluiden
kehittämisestä ja arvioinnista kiinnostuneet käytännön toimijat ja
tutkijat.

Julkisissa palveluissa on perehdytty erityisesti sosiaalityön ja
hyvinvointipolitiikan alan kehittämishankkeiden arviointiin ja
arviointimenetelmiin.

Tampereen yliopiston Porin yksikkö kokosi paikallisen
organisaatiotoimikunnan, johon professori
Ilmari Rostilan lisäksi kutsuttiin
sosiaalipolitiikan oppiaineesta yliassistentti
Ossi Eskelinen ja professori
Satu Kalliola. Toimikunta valitsi
puheenjohtajakseen professori Kalliolan.

Organisaatiotoimikunta päätti laajentaa konferenssin sisältöä
koskemaan hyvinvointipolitiikan ohella myös Tampereen yliopiston
Porin yksikön toista tutkimuksen ja opetuksen painopistettä,
työelämän tutkimusta ja yksikön koko olemassaololle tärkeää
tutkimusalaa, alueellista kehittämistä. Tämän päätöksen jälkeen
paikalliseen organisaatiotoimikuntaan kutsuttiin Tampereen
yliopiston johtamiskorkeakoulusta aluekehityksen asiantuntija,
tutkija
Kati-Jasmin Kosonen.

Organisaatiotoimikunnan jäsenet kuuluivat myös tieteelliseen
toimikuntaan, johon kutsuttiin lisäksi arviointitutkimuksen
asiantuntijoita muista yliopistoista sekä arviointikäytäntöjen ja
työelämän kehittämisen asiantuntijoita Satakunnan
sairaanhoitopiiristä, Kelasta, Tekesistä sekä
Työsuojelurahastosta.

Kansainvälisiksi jäseniksi kutsuttiin professorit
Bruce Thyer ja
Mansoor Kazi, jotka ovat molemmat
konferenssisarjan perustajajäseniä. Kansainvälistä käytännön
arviointia tieteellisessä toimikunnassa edusti Campbell
Collaborationin johtaja
Eamonn Noonan.

Työelämäteeman toteutus onnistui hyvin

Työelämän kehittämisen arviointi oli itsenäinen konferenssin
teema. Lisäksi tutkijoiden oli mahdollista esiintyä
menetelmälähtöisissä työryhmissä. Työelämää käsitteleviä
konferenssiesitelmiä pidettiinkin kaikkina kolmena
konferenssipäivänä.

Työelämäaiheita käsiteltiin myös posterinäyttelyssä ja
tavallista vuorovaikutteisemmin
Interactive research session -työpajassa. Postereita
lukuun ottamatta kaikissa työelämäteeman työryhmissä oli mukana
kansainvälisiä esityksiä.

Konferenssin sisällöllisiä painotuksia toteutettiin pääpuhujien
ja plenarien puheenjohtajien valinnoissa. Tältä osin
työelämäpainotus oli kolmannessa ja samalla viimeisessä
konferenssipäivässä, jonka puheenjohtajana oli Satu Kalliola ja
pääpuhujana
Robert Arnkil.

Arnkilin esitys
Bridges over troubled evaluation waters herätti yleisön
keskustelemaan arviointiprosessien ennakoitavuudesta ja
hallittavuudesta.

Osallistujat ympäri maailmaa

Konferenssiin osallistui 173 henkilöä kaikista maanosista ja 19
eri maasta: Suomen lisäksi Australiasta, Bangladeshista,
Brasiliasta, Englannista, Etelä-Koreasta, Intiasta Irlannista,
Israelista, Italiasta, Kanadasta, Liettuasta, Norjasta, Ruotsista,
Singaporesta, Tshekin tasavallasta, Ugandasta, Virosta ja
Yhdysvalloista.

Seuraava konferenssi pidetään todennäköisesti
Yhdysvalloissa.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Kalliola Satu. Loppuraportti. 8th International Conference on Evaluation for Practice 18.-20.6.2012. Tampereen yliopiston Porin yksikkö. 30.9.2012 Avaa

www.ucpori.fi/eval2012