9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, 29.-31.3.2010, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
110036

Hakija
Katriina Hyvönen

Toteuttaja
Katriina Hyvönen

Lisätietoja
Katriina Hyvönen
katriina.i.hyvonen@jyu.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 30.4.2010

Työsuojelurahaston päätös
1.2.2010
360 euroa

Kokonaiskustannukset
1 245 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2010

Tiivistelmä

Hankkeen vastuuhenkilö

Katriina Hyvönen

Tiedote

Tulossa psykologista tietoa nuorten pomojen tavoitteista

30.4.2010

Katriina
Hyvönen osallistui Euroopan työterveyspsykologian
akatemian konferenssiin, joka järjestettiin Roomassa 29.–31.
maaliskuuta 2010. Hän puhui omassa esityksessään työolojen
vaikutuksesta nuorten esimiesten työtavoitteisiin. Hyvönen on
tutkinut nuorten esimiesten työuran alkua, kahden vuoden
seuranta-aikana. Työsuojelurahasto tuki Hyvösen osallistumista
stipendillä.

 

Tutkijaa miellytti, kun sali oli täynnä kuulijoita, ja hän sai
muutamia hyviä kysymyksiä esityksensä jälkeen. Esityksen muut
kirjoittajat ovat
Taru Feldt,
Ulla Kinnunen ja
Asko Tolvanen.

 

Hyvönen pyrkii valmistumassa olevassa väitöskirjassaan selittämään
erityisesti työtavoitteiden pysyvyyttä ja tavoitteiden vaikutuksia
työhyvinvointiin. Hänen aineistossaan on 433 nuorta esimiestä
vuosilta 2006-2008. Hyvösen väitöskirjan osatutkimukset perustuvat
hänen aiempaan osallistumiseensa Työsuojelurahaston rahoittamaan
hankkeeseen ”Esimiesten työhyvinvoinnin myönteiset ja kielteiset
kehityspolut: 10 vuoden seurantatutkimus esimiestyön muutoksista ja
sen seurauksista” (105363).  

Katriina Hyvönen on ollut mukana kirjoittamassa kahta
kansainvälistä artikkelia, joissa keskitytään esimiesten
työkokemuksista esimerkiksi lomautuksiin ja työttömyyteen sekä
näiden vaikutuksiin heidän työuraansa ja -hyvinvointiinsa. Niinpä
Hyvönen arvosti konferenssissa erityisesti niitä esityksiä, joissa
käsiteltiin työn epävarmuuden vaikutuksia terveyteen.

 

Hyvönen kuunteli Roomassa myös esityksiä, joissa kerrottiin
siirtymisestä vanhempainvapaalta työelämään ja opiskelijan
siirtymisestä työelämään. Hyvönen sai teoriatietoa, johon voi
heijastaa omia tuloksiaan, kun kirjoittaa väitöskirjan
yhteenveto-osuutta.

 

Hyvönen arvioi oman tutkimuksensa keskittyvän hyvin suppealle
osa-alueelle – kuten yleensäkin psykologinen tutkimus. Kutsutut
luennoitsijat kuitenkin loivat esityksillään yhtenäisyyttä
hajanaiseen työterveyspsykologian kuvaan.

 

Kutsutut luennoitsijat tekivät hyviä yhteenvetoja alansa
keskeisimmistä teorioista ja ajankohtaisista tutkimuksista. Hyvönen
siis sai hyvän kokonaiskuvan työterveyteen vaikuttavista
osa-alueista, kun kuunteli kokeneita työterveyspsykologian
asiantuntijoita.

Toimittaja
Hannu Kaskinen