9th International conference on researching work and learning (RWL), 9.-12.12.2015, Singapore

Hanketiedot

Hankenumero
115223

Hakija
Katja Vähäsantanen

Toteuttaja
Katja Vähäsantanen

Lisätietoja
Katja Vähäsantanen
katja.vahasantanen@jyu.fi

Toteutusaika
6.12.2015 - 15.1.2016

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
1 750 euroa

Tulokset valmistuneet
15.1.2016

Tiivistelmä

Matkan tarkoitus on osallistua Researching Work and Learning (RWL 2015) konferenssiin ja esitellä siellä omia tutkimuksia. Lisäksi tarkoituksena on tavata kollegoita sekä suunnitella yhteistyötä ja jatkaa olemassa olevia yhteistyöhankkeita. Konferenssin kotisivut: http://www.rwl2015.com/

Konferenssissa esiteltävien tutkimusten tavoitteena on tuottaa uutta ja sovellettavaa tietoa suomalaisen työelämän käyttöön ammatillisesta toimijuudesta, identiteeteistä ja oppimisesta. Tutkimusaineistot on kerätty osana TSR:n rahoittamia tutkimus- ja kehityshankkeita (Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä, nro: 112125; Toimijuutta edistävään työssä oppimiseen – Prosessit, kriittiset edellytykset ja tulokset, nro: 114081). Aineistot koostuvat haastatteluista ja kyselyistä koulutus-, teknologia- ja terveydenhuoltoalan organisaatioissa.

Konferenssiesityksissä kuvataan kolmen työelämäintervention (työidentiteettivalmennus, johdon valmennus ja työkonferenssi) päätulokset koskien osallistujien oppimistuloksia, oppimisprosesseja ja toimijuuden vahvistumista sekä esitellään toimijuutta edistävän oppimisen pääkomponentteja ja kriittisiä edellytyksiä niiden mahdollistamiseksi. Lisäksi tarkastellaan akateemista työtä tutkijoiden ja opettajien ammatillisen identiteetin, toimijuuden ja tunteiden näkökulmista. Sovellettava tutkimustieto ja johtopäätökset työelämän kehittämisen suuntaviivoista on hyödynnettävissä vuoden 2015 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katja Vähäsantanen

Tiedote

Ammatillinen toimijuus valokeilaan kun akateemista työtä kehitetään

15.1.2016

Akateemisen työn tekijöitä tulisi tukea erilaisten uudistusten
ristipaineessa, todetaan tuoreessa tutkimuksessa.

Akateemisen työn kehittäminen tulisi huomioida monitasoisesti
työntekijöiden, työyhteisöjen ja työorganisaatioiden tukeminen.
 Ammatillisen toimijuuden ja luovien menetelmien merkitystä
työssä oppimisen tukemisessa ovat niin ikään tärkeitä. Tutkija
Katja Vähäsantasen tutkimuksessa pohdittiin,
kuinka akateemista johtamista voisi kehittää.

Työntekijöiden,
työyhteisöjen ja työorganisaatioiden kehittymistä on tuettava
jatkuvasti ja innovatiivisesti, jotta niiden toiminta on
kilpailukykyistä ja tuottoisaa sekä työ on innostavaa ja mielekästä
sen tekijöille. Tällaisessa kehittämistyössä ammatillinen toimijuus
on avainasemassa. Tutkimuksessa ehdotettiin keinoja tukea
akateemisen työn tekijöitä erilaisten uudistusten ristipaineessa ja
tarkasteltiin kuinka akateemista johtamista voisi kehittää.

Esityksen pohjalta kehitetään helppokäyttöinen arviointiväline,
joka antaa työntekijöille, työyhteisöille, organisaatioille ja
johdolle tietoa toimijuutta edistävän oppimisen senhetkisestä
tilasta, edellytyksistä, mahdollisista esteistä ja
tuloksista. 

Jyväskylän yliopistossa työskentelevä Vähäsantanen esitteli
Työsuojelurahaston hankkeen lähtökohtia ja päätuloksia
(Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen
muuttuvassa työssä & Toimijuutta edistävään työssä oppimiseen
(ALW-21) – Prosessit, kriittiset edellytykset ja tulokset)
kansainvälisessä kongressissa.

9th International conference on researching work and learning (RWL)
–kongressi pidettiin Singaporessa joulukuussa 2015.
Työsuojelurahasto tuki Vähäsantasen osallistumista kongressiin
matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman