9th IOHA International Scientific Conference Growing the Seeds of Occupational Hygiene 16. – 21.9.2012, Malesia

Hanketiedot

Hankenumero
112218

Hakija
Arto Säämänen

Toteuttaja
Arto Säämänen

Lisätietoja
Arto Säämänen
arto.saamanen@ttl.fi

Toteutusaika
15.8.2012 - 15.10.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
3 214 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2012

Tiivistelmä

Matkastipendillä osallistutaan kansainvälisen työhygieenikkojärjestön (IOHA = International Occupational Hygiene Association) yhdeksänteen kansainväliseen tieteelliseen konferenssiin, joka pidetään Kuala Lumpurissa Malesiassa.

Konferenssin aluksi toimin opettajana kahdella PDC (Professional Development Course) -kurssilla. Kurssit järjestetään yhteistyössä ruotsalaisten ja hollantilaisten kumppanien kanssa. Kurssien aiheet ovat työn vetovoimaisuuden lisääminen sekä visualisointimenetelmien, erityisesti PIMEX-menetelmän hyödyntäminen työhygienisessa toiminnassa. Tieteellisessä ohjelmassa esittelen posterina juuri valmistuneen Jauhopöly-hankkeen työkalut.

Konferenssista saatuja uusia ideoita työhygienian ja erityisesti torjuntatekniikan alueelta sovelletaan uusissa kotimaisissa hankkeissa. Samalla luodaan uusia kontakteja ulkomaisiin kollegoihin ja pyritään löytämään uusia partnereita EU- ja muihin kansainvälisiin projekteihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arto Säämänen

Tiedote

Jauhopölyn hallintamenetelmä esillä työhygieniakokouksessa

15.10.2012

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija
Arto Säämänen osallistui International
Occupational Hygiene Associationin (IOHA) yhdeksänteen
tieteelliseen konferenssiin. Työhygieenikkojen tapaaminen
järjestettiin Kuala Lumpurissa Malesiassa 16.–21. syyskuuta
2012.

Työsuojelurahasto tuki Säämäsen osallistumista konferenssiin
matkastipendillä.

Konferenssi alkoi kahtena päivänä pidetyillä ammatillisen
kehittymisen Professional Development -kursseilla (PDC), joita oli
12. Varsinainen tieteellinen kokous alkoi 18. syyskuuta.

Säämänen piti konferenssissa viisi omaa esitystä. Tieteellisessä
konferenssissa hänen posteriesityksensä esitteli leipomoille
suunnattua jauhopölyn hallinnan tee se itse -menettelytapaa, siihen
liittyviä työvälineitä sekä menetelmäopasta
Pölyt pois yhteistyöllä, jonka ovat julkaisseet
Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus.

Neljä esityksistä oli kahdella PDC-kurssilla. Attracting &
Retaining Workers through Health & Safety (PDC102) -kurssilla
hän piti esityksen suomalaisesta työhyvinvointiajattelusta.

Visualization of Exposure (PDC 204) -kurssilla esityksiä oli
kolme: virtuaaliympäristöjen hyödyntämisestä työpaikkojen
suunnittelussa, altistumisen havainnollistamisen (PIMEX)
hyödyntämisestä työympäristöjä koskevissa tutkimushankkeissa sekä
suomalaisista kokemuksista havainnollistamismenetelmien
hyödyntämisestä työolosuhteiden osallistavan suunnittelun
apuvälineenä.

Posteriesityksen lyhennelmä julkaistiin osallistujille jaetussa
abstraktikirjassa. Posterista on kuva konferenssin nettisivuilla,
joihin pääsee kirjautumaan osallistujille toimitetun salasanan
avulla. PDCC-kurssien materiaali jaettiin kurssille osallistuneille
henkilöille.

Konferenssin kohokohtia

Tieteellinen konferenssi keräsi yhteensä yli 300 osanottajaa 36
maasta. Tieteellisiä esityksiä oli yhteensä 119 ja posteriesityksiä
73.

Kokouksen tieteellinen taso oli Säämäsen mukaan vaihteleva.
Kohokohtia olivat IOHAn elämäntyöpalkinnon saaneen
Michel Guilleminin esitys
The Unexplored Dimensions of Occupational Hygiene,
nanoteknologioita käsitellyt sessio sekä Control banding (vaarojen
analysointiin perustuva valvonta) -sessio.

Säämäsen mukaan suomalaiset ajatukset työhygienian suunnasta
ovat olleet hyvin samanlaisia kuin Michel Guilleminin, joten suunta
Suomessa näyttäisi olevan oikea. Control banding -ajattelun ja
nanoteknologioiden osalta Suomessa ollaan myös hyvin ajan hermolla.

Säämänen kertoo, että Control banding -aihealueella Stoffenmanager
näyttäisi ruotsalaistutkimusten mukaan olevan oikea valinta
Suomeen. Tutkimusten perusteella Stoffenmanager on helppokäyttöisin
ja antoi sekä käyttäjien mielestä että mitattujen altistumisten
perusteella luotettavimmat tulokset. Stoffenmanager on matalan
kynnyksen työkalu kemikaaliriskien hallintaan (109144).

Mielenkiintoinen oli Säämäsen mielestä myös sessio, jossa
keskusteltiin työhygienian koulutuksen yhtenäistämisestä eri
puolilla maailmaa ja verkko-opetuksen hyödyntämistä työhygienian
koulutuksessa. Tätä varten perustettu Occupational Hygiene Training
Association (OHTA) on voittoa tuottamaton organisaatio, jonka
tehtävänä on kehittää kansainvälistä työhygienia-alan koulusta.

Pohjoismainen kokous suunnitteilla

Uutena käsitteenä työhygieniaan Säämäselle tuli salutogenesis.
Ajatuksena on siirtää painopistettä pois riskien vähentämisestä
hyvinvointia edistävien olosuhteiden luomiseen työpaikoille.
Päämäärä on ollut jo pitemmän aikaa sama, mutta nyt Säämänen sai
toimivan viitekehyksen ajatuksille.

Säämäsen kontakteista konferenssin aikana yhteydet ruotsalaiseen
Håkan Tinnerbergiin ja norjalaiseen IOHAn uuteen
puheenjohtajaan
Jakob Naerheimiin vaikuttavat lupaavimmilta.
Konferenssin aikana tutkijat päättivät aloittaa työhygieniaa
koskevean NIVA-kurssin (Nordiska Institutionen för Vidareutbildning
inom Arbetsmiljöområdet) suunnittelun. Kurssi olisi tarkoitus
järjestää keväällä 2014.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.ioha2012.net

Arto Säämänen, Riikka Ruotsala, Päivi Piispanen, Tomi Kanerva. 2012. Pölyt pois yhteistyöllä – Vähennä jauhopölyä leipomossa (22111). Työturvallisuuskeskus. 53 s. ISBN 978-951-810-477-6