A Joint Conference of the 13th International Neurotoxicology Association Meeting and the 11th International Symposium on Neurobehavioral Methods and Effects in Occupational and Environmental Health 5.-10.6.2011, Kiina

Hanketiedot

Hankenumero
111198

Hakija
Petra Keski-Säntti

Toteuttaja
Petra Keski-Säntti

Lisätietoja
Petra Keski-Säntti
petkessa@gmail.com

Toteutusaika
15.6.2011 - 15.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
1 750 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2011

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena oli esitellä tutkimuksen ”Multimodal event related potentials in occupational chronic solvent encephalopathy” tuloksia neurotoksikologian kansaivälisessä kongresissa Kiinassa. Tapahtumapotentiaaleja (event-related potentials, ERP) tutkittiin käyttäen auditiivista sekä kahta visuaalista tehtävää (visuaalinen tunnistus ja työmuistia kuormittava tehtävä). ERP tutkimuksessa auditiivisen ärsykkeen aikaansaama P300 jännitevastekomponentin amplitudi oli potilailla pienentynyt päälakilohkon alueella verrattuna terveisiin verrokkeihin. Käytettäessä sekä auditiivista että visuaalista ärsykettä tehtävän aikana (dual-task paradigm), auditiivisen ärsykkeen aikaansaama P300 vaste puuttui potilailta selvästi useammin kuin terveiltä verrokeilta.

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että liuotinaineaivosairauspotilailla tarkkaavaisuuden jakaminen ja ylläpito ovat häiriintyneitä erityisesti kognitiivisen kuormituksen lisääntyessä ja että aivotoiminnan häiriö paikantuu frontoparetaalisen hermoverkoston posterioseen osaan. ERP tutkimuksessa käytetyt paradigmat osoittautuivat epäherkiksi eivätkä ne sellaisenaan sovellu yksilötason diagnostiikkaan vaan vaativat edelleen kehitystyötä. Useamman paradigman yhdistämisestä syntyvä ERP-profiili, jossa analysoidaan useita jännitevastekomponentteja, saattaa tulevaisuudessa tarjota herkemmän menetelmän lievien kognitiivisten häiriöiden, kuten liuotinaineaivosairauden, diagnostiikkaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petra Keski-Säntti

Tiedote

Kognitiivisten häiriöiden diagnostiikkaan haetaan herkkiä menetelmiä

15.8.2011

Yhdistetty neurotoksikologian sekä työ- ja ympäristöterveyden
kongressi järjestettiin 5.–10. kesäkuuta 2011 Xi’anissa, Kiinassa.
Kongressi kokosi 210 tutkijaa 22 maasta. Neurologian erikoislääkäri

Petra Keski-Säntti puhui kongressissa
tutkimustuloksistaan. Työsuojelurahasto tuki Keski-Säntin
Kiinan-matkaa stipendillä.

Keski-Säntti esitteli tutkimustaan tapahtumapotentiaaleista
(event-related potentials, ERP) liuotinaineaivosairauspotilailla.
Tulokset viittaavat siihen, että liuotinaineaivosairauspotilailla
tarkkaavaisuus häiriintyy erityisesti, kun kognitiivinen kuormitus
lisääntyy. ERP-tutkimuksen paradigmat osoittautuivat epäherkiksi,
eivätkä sellaisenaan sovellu yksilödiagnostiikkaan.

 

Kongressin myötä selveni, että ehkäiseviin toimiin kannattaa
edelleen panostaa. Toisaalta potilaita pitää etsiä aktiivisemmin
oikeista ammattiryhmistä.

 

Keski-Säntti kertoi myös tutkimusasetelman kehitysajatuksista, kun
tapahtumapotentiaaleja pyritään käyttämään kognitiivisten
häiriöiden kliinisessä diagnostiikassa.

 

Kun yhdistetään monia paradigmoja, syntyvästä ERP-profiilista voi
analysoida useita jännitevastekomponentteja. Tämä ratkaisu saattaa
tulevaisuudessa tarjota herkemmän menetelmän
liuotinaineaivosairauden ja muiden lievien kognitiivisten
häiriöiden diagnostiikkaan.

 

Keski-Säntin Kiinassa esittelemät tulokset on julkaistu hänen
väitöskirjassaan (109417). Tulokset julkaistaan myös
Neurotoxicology-lehdessä syksyllä 2011.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Konferenssin internetsivut: http://www.chnneurotox.org

Keski-Säntti Petra. Occupational chronic solvent encephalopathy in Finland 1995 – 2007 : incidence and diagnostic methods. Finnish Institute of Occupational Health. People and Work Research Reports 94. 2011 Helsinki. ISBN 978-952-261-082-9 (paperback) ISBN 978-952-261-083-6 (PDF) ISSN-L 1237-6183 ISSN 1237-6183 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-083-6 Avaa