AACR 106th Annual meeting 2015, American Association for Cancer Research, 18.-22.4.2015, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
115018

Hakija
Eeva Kettunen

Toteuttaja
Eeva Kettunen

Lisätietoja
Eeva Kettunen
eeva.kettunen@ttl.fi

Toteutusaika
17.4.2015 - 20.5.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
1 700 euroa

Kokonaiskustannukset
2 350 euroa

Tulokset valmistuneet
20.5.2015

Tiivistelmä

American Association for Cancer Research 2015 Annual meeting 18.4.-22.4.2015 Philadelphia, USA
Kongressimatkan kohteena on American Association for Cancer Research (AACR)-järjestön vuotuinen kokous, joka tänä vuonna järjestetään Philadelphiassa. Kyseessä on kansainvälisesti yksi suurimpia ja kattavimpia alan tutkimuksen kokouksia. Kokouksessa on pääsymposiumien ohella noin 200 posterisessiota ja 30 minisymposiumia.
Matka liittyy Työsuojelurahaston rahoittamaan tutkimushankkeeseen 111100 ”Epigeneettiset muutokset kuitualtistumiseen liittyvän keuhkosyövän syöpämekanismina”, jossa selvitetään asbestiin liittyvässä keuhkosyövässä havaittavia geenitoimintaa sääteleviä muutoksia, jotka eivät ole perimän pysyviä muutoksia. Kokouksessa tulen esittämään tekemäämme genomin laajuista kartoitusta keuhkosyövän DNA:n metylaatiotasojen muutoksista asbestialtistuneilla potilailla verrattuna altistumattomiin. Lisäksi tutustun uusimpiin alan tutkimusmenetelmiin ja –havaintoihin, erityisesti molekyyliepidemiologian ja työympäristön riskitekijöiden osalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eeva Kettunen

Tiedote

Asbestiin liittyvän keuhkosyövän tutkimusta esiteltiin syöpätutkijoille Yhdysvalloissa

20.5.2015

Asbestiin liittyvässä keuhkosyövässä havaittavia geenitoimintaa
sääteleviä muutoksia käsittelevää suomalaista tutkimusta esiteltiin
kansainvälisessä syöpätutkijoiden kokouksessa Yhdysvalloissa
huhtikuussa 2015.  Tutkija, FT
Eeva Kettunen esitteli posterisessiossa genomin
laajuista kartoitusta keuhkosyövän DNA:n metylaatiotasojen
muutoksista asbestialtistuneilla potilailla verrattuna
altistumattomiin.

 

Tutkimuksessa DNA:n metylaatiossa, joka yleisesti käsitetään
CpG-dinukleotidien sytosiinin metylaatioksi, havaittiin globaalilla
tasolla muutoksia. Kun verrattiin kasvainten DNA-metylaatioita
normaalin keuhkokudoksen vastaaviin, havaittiin
nukleotidisijaintien kohdalla tunnusmerkillistä normaalista
poikkeavaa metylaatiotasoa. Eräiden nukleotidien kohdalla taas
vallitseva ilmiö oli syöpätapausten välillä vaihteleva
metylaatiotaso.

 

Suomalaistutkija esitteli Työsuojelurahaston rahoittamaa
tutkimushanketta (TSR
111100),
joka on nimeltään ”Epigeneettiset muutokset kuitualtistumiseen
liittyvän keuhkosyövän syöpämekanismina”. Kettunen esitteli
tutkimustaan American Association for Cancer Research 2015 Annual
meeting- kokouksessa, joka kokosi yhteen 18 000 tutkijaa eri
puolilta maailmaa.

 

Samalla hän tutustui alan uusimpiin tutkimusmenetelmiin ja
-havaintoihin, erityisesti molekyyliepidemiologian ja työympäristön
riskitekijöiden osalta.

Toimittaja
Terhi Friman