Äänen hyväksi – Ääniergonominen tuki osaksi työtä

PEVOC 14th Pan-European Voice Conferences, 24.-27.2022 Tallinna, Viro

Hanketiedot

Hankenumero
220179

Hakija
Jaana Tyrmi

Toteuttaja
Jaana Tyrmi

Lisätietoja
Jaana Tyrmi
jaana.tyrmi@icloud.com

Toteutusaika
22.8.2022 - 28.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
600 euroa

Kokonaiskustannukset
791 euroa

Tulokset valmistuneet
14.9.2022

Tiivistelmä

Äänen hyväksi -toimintamallia on riippumaton osallistujien määrästä ja ammatista. Se ei edellytä lähikontaktia, vaan sitä voi toteuttaa myös etänä. Toiminta on kustannustehokasta, sillä se antaa mahdollisuuden sekä isojen ryhmien tavoittamiseen että pienemmän osallistujajoukon tukemiseen taustasta riippumatta. Se antaa eri työntekijäryhmille tasa-arvoisen mahdollisuuden edistää itse omaa ääniergonomiaa ja vaikuttaa paremmin omaan työhyvinvointiin. Suullinen esitys PEVOC 14, Tallinna 2022.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Tyrmi

Tiedote

Äänen hyväksi – Ääniergonomisen toimintamallin kehittäminen verkkotyöpajoina

14.9.2022

Tiivistelmä

Esittelimme Äänen hyväksi -mallin, jonka tavoitteena oli tukea työntekijöitä ottamaan aktiivinen rooli oman ääniergonomian parantamiseksi, äänihäiriöiden ehkäisemiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Toimintamalli on riippumaton osallistujien määrästä ja ammatista. Se ei edellytä lähikontaktia, vaan sitä voi toteuttaa myös etänä. Toiminta on kustannustehokasta, sillä se antaa mahdollisuuden sekä isojen ryhmien tavoittamiseen että pienemmän osallistujajoukon tukemiseen taustasta riippumatta. Se antaa eri työntekijäryhmille tasa-arvoisen mahdollisuuden edistää itse omaa ääniergonomiaa ja vaikuttaa paremmin omaan työhyvinvointiin. Malli on sovellettavissa muihin vastaavanlaisiin organisaatioihin.

Tausta

Äänioireet- ja häiriöt ovat yleisiä ammattiäänenkäyttäjien keskuudessa, niitä esiintyy kolmasosalla ammatikseen ääntä käyttävistä. Etätyöpajoille kohdistuu yhtäältä vaade skaalautuvuudesta ja toisaalta yksilöllisten äänellisten tarpeiden huomioiminen. Konferenssien aikana jaettiin uuteen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja käytänteitä joita voidaan hyödyntää etäohjauksen välineinä. Olimme osana tätä tiedonvaihtoa ja saimme uusia työkaluja.

Aineisto

Aineisto perustui Suomen Ääniergonomiaseurana, Oulun kaupungin ja Työsuojelurahaston yhteistyöhankkeen aikana kehitetyn Äänen hyväksi -mallin kehittämismateriaalista. Ääniergonomian ja äänen hyvinvointiin yleisesti käytettyjä kyselykaavakkeita ja työpajojen aikana osallistujilta kerättyjä palautteita hyödynnettiin sisällön räätälöimisessä.

Tulokset ja johtopäätökset

Osallistujat arvioivat työpajojen hyödyllisyyden keskiarvolla 4,1 (min–max 3–5; 1 = ei lainkaan hyödyllisiä, 5 = erittäin hyödyllisiä). He aikovat hyödyntää työpajojen antia mm. viemällä oppeja muillekin työpaikalla, kertaamalla niitä työkaverin kanssa ja jatkamalla harjoituksia. Ääniergonomisen toimintamallin yleistymistä toivottiin muillakin työpaikoilla. Osallistujat tekivät useita parannuksia ääniergonomisiin riskitekijöihin, eniten työasentoihin ja voimakkaaseen äänenkäyttöön.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Äänen hyväksi -malli tukee työntekijöiden aktiivista roolia oman ääniergonomian parantamiseksi, äänihäiriöiden estämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Toimintamalli on riippumaton osallistujien määrästä ja ammatista, eikä edellytä lähikontaktia, vaan sitä voi toteuttaa myös etänä. Se antaa eri työntekijäryhmille tasa-arvoisen mahdollisuuden edistää itse omaa ääniergonomiaa ja vaikuttaa paremmin omaan työhyvinvointiin. Malli on sovellettavissa muihin vastaavanlaisiin organisaatioihin.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa

Abstraktit Avaa