Äänen hyväksi – Ääniergonominen tuki osaksi työtä

PEVOC 14th Pan-European Voice Conferences, 24.-27.2022 Tallinna, Viro

Hanketiedot

Hankenumero
220179

Hakija
Jaana Tyrmi

Toteuttaja
Jaana Tyrmi

Lisätietoja
Jaana Tyrmi
jaana.tyrmi@icloud.com

Toteutusaika
22.8.2022 - 28.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
600 euroa

Kokonaiskustannukset
791 euroa

Tiivistelmä

Äänen hyväksi -toimintamallia on riippumaton osallistujien määrästä ja ammatista. Se ei edellytä lähikontaktia, vaan sitä voi toteuttaa myös etänä. Toiminta on kustannustehokasta, sillä se antaa mahdollisuuden sekä isojen ryhmien tavoittamiseen että pienemmän osallistujajoukon tukemiseen taustasta riippumatta. Se antaa eri työntekijäryhmille tasa-arvoisen mahdollisuuden edistää itse omaa ääniergonomiaa ja vaikuttaa paremmin omaan työhyvinvointiin. Suullinen esitys PEVOC 14, Tallinna 2022.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Tyrmi