Ääni, stressi, minäpystyvyys ja koulujen sisäympäristö: yhteisvaikutusten vyyhti opettajien työkyvyn haasteena

Hanketiedot

Hankenumero
210403

Hakija
Hanna Vertanen-Greis

Toteuttaja
Hanna Vertanen-Greis

Lisätietoja
Hanna Vertanen-Greis
hvertan@gmail.com

Toteutusaika
1.12.2021 - 30.11.2022

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
30 189 euroa

Kokonaiskustannukset
30 189 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen perusidea on tutkia opettajan työhön liittyvien riskitekijöiden, kuten äänihäiriöiden ja stressin yhteisvaikutuksia työkykyyn. Tutkimus toteutetaan Kunta10-tutkimuksen opettaja-aineistolla (noin 6000 hlöä / kyselykierros) yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Siinä hyödynnetään myös sairauspoissaolo- ja diagnoositietoja. Tutkimusta tarvitaan opettajien ääniergonomian edistämiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Riskiryhmien tunnistaminen on tärkeää varhaisen tuen kohdentamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Vertanen-Greis