Academy of Management Annual Meeting 2014, 1. – 5.8.2014, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
114197

Hakija
Riitta Silvennoinen

Toteuttaja
Riitta Silvennoinen

Lisätietoja
Riitta Silvennoinen
riitta.silvennoinen@nsn.com

Toteutusaika
1.8.2014 - 30.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
1 720 euroa

Tulokset valmistuneet
30.8.2014

Tiivistelmä

Matkan tavoitteena on esittä tutkimuspaperi ”Effect of career capital on HR professionals’ career mobility” Academy of Management 2014 Annual Meetingissä ja saada siihen asiantuntijoiden palautetta. Konferenssipalautteen jälkeen paperi on tarkoitus muokata julkaistavaksi ja sitä kautta osaksi väitöskirjaani.

Tässä laadullisessa tutkimuksessa on haastateltu 40 kansainvälistä henkilöstöammattilaista, jotka edustavat henkilöstöhallinnon eri osa-alueita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Silvennoinen

Tiedote

Urapääoma edistää liikkuvuutta työuralla

30.8.2014

Riitta Silvennoisen kauppatieteiden väitöstutkimus
auttaa ymmärtämään paremmin koulutettujen ammattilaisten uriin ja
urakehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Myös henkilöt itse saavat
paremman näkemyksen siitä, mitä urapääomaa missäkin tilanteessa
kannattaa kehittää voidakseen edetä uralla joustavammin.

HR-ammattilaisten kerryttämä urapääoma eri muodoissaan
(knowing-why, knowing-how, knowing whom) edistää heidän
uraliikkuvuuttaan eli työtehtävien, organisaatioiden, funktioiden
ja maiden välistä liikkuvuutta eri tavoin.

Threshold enablerina esiintyvä urapääomatyyppi on välttämätön
perusedellytys kyseisen tyyppiselle liikkuvuudelle, muttei
itsessään vielä takaa sen toteutumista. Primary enabler on tärkein
vaikuttava tekijä ura -askeleen toteutumiselle ja secondary
enablerilla on myös oma, vaikkakin pienempi, roolinsa liikkuvuuden
aikaansaamisessa. Tutkimusta varten on haastateltu 40
kansainvälistä henkilöstöammattilaista henkilöstöhallinnon eri
osa-alueilta.

Silvennoinen esitteli tutkimustaan kauppatieteiden alan
kongressissa Academy of Management 2014 Annual Meetingissä
Yhdysvalloissa elokuussa 2014. Hänen artikkeliaan ”Effect of career
capital on HR professionals’ career mobility”  esiteltiin
konferenssin scholarly paper -osiossa.

Toimittaja
Terhi Friman