Academy of Management Annual Meeting, Dare to Care: Passion & Compassion in Management Practice & Research, 6.-10.8.2010, Kanada

Hanketiedot

Hankenumero
110271

Hakija
Jouni Virtaharju

Toteuttaja
Jouni Virtaharju

Lisätietoja
Jouni Virtaharju
jouni.virtaharju@aalto.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 15.9.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
2 526 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2010

Tiivistelmä

Hanke on konferenssimatka Academy of Management -vuositapaamiseen Montrealiin elokuussa 2010. Konferenssissa esittelen tutkijakollegani Timo Vuoren kanssa tehdyn tutkimuksen ”Vuori, T. & Virtaharju, J. (2010) On the Role of Emotional Arousal in Sensegiving”. Tutkimus esitellään Organization Development and Change -divisioonan ’roundtable’ sessiossa.

Laadullisia tutkimusmenetelmiä soveltava tutkimuksemme tarkastelee arvostetun yritysvalmentajan organisaatiovalmennuksessa hyödyntämiä vaikuttamistaktiikoita ja osallistujien reaktioita niihin. Havaitsimme, että muutosagentti pyrkii vaikuttamaan osallistujiin sekä emootioiden että kognitioiden tasoilla. Kognitiot määrittävät millaisia uskomuksia osallistujat liittävät haluttuun muutokseen, ja emootiot miten voimakkaasti osallistujat uskovat haluttuun muutokseen. Tunnetason vaikuttamisella tunnistettiin olevan merkitystä muutoksen sitoutumisen kannalta. Tutkimuksemme luo uutta tietoa tunteiden merkityksestä ’organisational sensemaking’ -keskustelussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouni Virtaharju

Tiedote

Organisaatiokehittäjän etiikka puhutti Montrealissa

15.9.2010

Tutkija
Jouni Virtaharju osallistui Kanadassa
järjestettyyn konferenssiin, jossa hän esitteli tutkimuksensa 
”On the Role of Emotional Arousal in Sensegiving”.
 Työsuojelurahasto tuki konferenssimatkaa.

Jouni Virtaharjun ja
Timo Vuoren tutkimus tarkasteli arvostetun
yritysvalmentajan organisaatiovalmennuksessa hyödyntämiä
vaikuttamistaktiikoita ja osallistujien reaktioita niihin.
Laadullisia tutkimusmenetelmiä soveltava tutkimus osoitti, että
muutosagentti pyrkii vaikuttamaan osallistujiin sekä emootioiden
että kognitioiden tasolla. 

Kognitiot määrittävät, millaisia uskomuksia osallistujat
liittävät haluttuun muutokseen. Emootiot vaikuttavat siihen, miten
voimakkaasti osallistujat uskovat haluttuun muutokseen. Tunnetason
vaikuttamisella on merkitystä siihen, miten muutokseen sitoudutaan.
Tutkimus luo uutta tietoa tunteiden merkityksestä ”organisational
sensemaking” –keskustelussa.

 

Esitys sai yleisön keskustelemaan aktiivisesti. Erityisesti
puhutti kehittämisen etiikka ja se, missä määrin tapauksessa
esitettyjä tekniikoita voidaan käyttää ihmisten manipuloimiseen.
Ajatuksia vaihdettiin myös siitä, mikä on manipulointia ja mikä
autenttista johtajuutta. Osa yleisöstä piti kehittämiskonsultin
toimintaa perusteltuna, osa näki sen manipuloivana.
Loppukeskustelussa kehittäjien ja kehittämisen etiikka kirjattiin
myös seuraavan konferenssin mahdolliseksi teemaksi.

 

Konferenssissa esitykset oli jaettu eri osioihin. Virtaharjun
mukaan yhdessä osiossa korostui toimintatutkimus ja
liikkeenjohdollisen relevanssin merkitys. Osa esityksistä oli hyvin
akateemisia ja osassa korostui jälkikolonialistinen
tutkimusperinne.

 

Academy of Management Annual Meeting  -konferenssi
järjestettiin teemalla Dare to Care: Passion and Compassion in
Management Practice and Research. Konferenssi pidettiin
Montrealissa Kanadassa 6.-10.8.2010.

Toimittaja
Camilla Reinboth