AHFE, 5th Int. Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 20.-24.7.2014, Puola

Hanketiedot

Hankenumero
114190

Hakija
Virpi Fagerström

Toteuttaja
Virpi Fagerström

Lisätietoja
Virpi Fagerström
virpi.fagerstrom@ergomentor.fi

Toteutusaika
20.7.2014 - 10.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 240 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2014

Tiivistelmä

Stipendin saaja osallistuu Puolassa pidettävään kansainväliseen ergonomiakonferenssiin 20.-24.7.2014. Kyseessä on oppimis- ja verkostoitumismatka.

Konferenssissa esitetään suomalaisten sote-alan työpaikkojen ja oppilaitosten kokemuksia Potilassiirtojen Ergonomiakortti(r) -koulutuksesta. Esityksestä on kirjoitettu artikkeli konferenssijulkaisuun, joka julkaistaan heinäkuussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Virpi Fagerström

Tiedote

Rahapula estää ergonomian pääsyn opetukseen

10.8.2014

Yleisin este ergonomiaopetuksen integroimisessa
opetussuunnitelmaan ovat taloudelliset syyt tai kilpailu muiden
oppiaineiden kanssa, todetaan Työterveyslaitoksen
tutkimuksessa.

Ergonomiaopetuksen sisällyttämistä opetussuunnitelmaan edisti
tutkija
Virpi Fagerströmin tutkimuksen mukaan opettajien
aktiivisuus ja asenne, jonka myötä he näkivät ergonomian olevan
sote-alan opiskelijoiden ydinosaamista.

Työpaikoilla ergonomiaan suhtauduttiin positiivisemmin, koska
ergonomiakoulutusten hyödyt havaittiin potilaiden lisääntyneessä
aktiivisuudessa, työntekijöiden vähentyneissä sairauspoissaoloissa
ja toiminnan sujuvuudessa.

Puolet tutkimuksen vastaajista eli
noin 80 henkilöä ilmoitti, että heidän sote-alan oppilaitoksessa
Potilassiirtojen Ergonomiakortti on integroitu opetussuunnitelmaan.
Yleensä oppikurssi oli sijoitettu joko yleisiin tai vapaasti
valittaviin opintoihin. Vain kolmessa oppilaitoksessa kurssi oli
pakollisena opintona.

Fagerström esitteli tutkimustaan kansainvälisessä
ergonomiakongressissa Puolassa heinäkuussa 2014 (AHFE, 5th Int.
Conference on Applied Human Factors and Ergonomics,
20.-24.7.2014)

Kongressin verkkosivu löytyy osoitteesta
http://www.ahfe2014.org.

Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista kongressiin
matkastipendillä. 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Matkaraportti Avaa