Äidin työmelun vaikutus syntyvän lapsen kielelliseen kehitykseen

Hanketiedot

Hankenumero
112238

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Soile Jungewelter
soile.jungewelter@ttl.fi

Toteutusaika
2.1.2013 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
6.3.2013
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
232 307 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Pitkä työura edellyttää kykyä oppia, mikä pääasiallisesti tapahtuu kielen ja käsitteiden avulla. Sikiön altistuminen melulle voi vaikuttaa keskushermostolliseen kuullun prosessointiin ja välillisesti lapsen kielelliseen kehitykseen.

Melulle altistuminen työelämässä on edelleen yleistä. Hankkeessa tutkitaan äidin raskaudenaikaisen työmelulle altistumisen vaikutusta lapsen kielelliseen kehitykseen. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu. Hankkeessa tarkastellaan sekä konemelun (teollisuustyö) että ihmismelun (päiväkotityö) vaikutuksia. Lasten ollessa 1- ja 2-vuotiaita äidit täyttävät lapsen kielellistä kehitystä arvioivan kyselylomakkeen. Työmelulle raskauden aikana altistuneiden äitien lasten kielellistä kehitystä verrataan altistumattoman ryhmän kielelliseen kehitykseen. Lisäksi tutkitaan melun voimakkuuden, taajuuden ja altistumisajan vaikutusta.

Mikäli melu osoittautuu riskitekijäksi, on tärkeää ehkäistä haitat rajoittamalla raskaudenaikaista melualtistumista. Tulosten perusteella voidaan laatia työpaikoille ja työterveyshuolloille ohje raskaana oleville sallituista melutasoista.Tulosten perusteella on tarvittaessa myös mahdollista muokata erityisäitiyspäiväraha- ja työsuojelulainsäädöksiä.

Tulokset ovat käytettävissä vuonna 2016 ja niistä tiedotetaan tieteellisissä lehdissä, alan ammattilehdissä, työterveyshuollon ja työsuojelun koulutustilaisuuksissa sekä yleistajuisissa julkaisuissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Soile Jungewelter