Aikuiskasvatustieteen tutkijatapaaminen 2016

Hanketiedot

Hankenumero
115383

Hakija
Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Lisätietoja
Katja Vähäsantanen
katja.vahasantanen@jyu.fi

Toteutusaika
30.9.2015 - 29.2.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.11.2015
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
27 750 euroa

Tulokset valmistuneet
29.2.2016

Tiivistelmä

Tutkijatapaaminen järjestetään Jyväskylässä 18.–19.2.2016 teemalla Oppiminen, luovuus ja tunteet aikuisuuden elämänkentillä. Teema on paitsi ajankohtainen myös monitieteinen; se pitää sisällään työelämän tutkimuksen ja henkilöstövoimavarojen kehittämisen, johtamisen, aikuiskoulutuksen ja koulutuspolitiikan tutkimuksen, aikuisten oppimisen ja aikuispedagogiikan, perhetutkimuksen sekä vapaan sivistystyön. Tapahtuma järjestetään Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan yhteistyönä.

Tutkijatapaaminen toimii kohtaamispaikkana aikuiskasvatuksen tutkijoille sekä käytännön ammattilaisille ja asiantuntijoille. Tapahtuman teemaryhmät tarjoavat areenan esitellä kehittämis- ja tutkimushankkeita ja niiden tuloksia. Pääpuhujat ja panelistit puolestaan jakavat osallistujille ajankohtaista tutkimustietoa ja käytännön näkökulmia oppimisesta, organisaation toiminnan kehittämisestä, johtamisesta ja tunteista työelämässä. Tutkijatapaamisen pääpuhujat ovat Päivi Tynjälä (Jyväskylän yliopisto), jonka aiheena on Oppiminen aikuisten elämänkentillä sekä Jarkko Rantanen (Academy of Emotions) aiheenaan Tunteet (työ)elämässä. Paneelikeskustelussa tarkastellaan luovuuden, innovatiivisuuden ja tunteiden johtamista työorganisaatioissa. Siihen osallistuvat Hilkka Alatalo-Korpi (Valmet), Outi Ihanainen-Rokio (Duunitalli Oy), Jukka-Pekka Mecklin (Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri), Jarkko Rantanen ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtajisto.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katja Vähäsantanen

Tiedote

Tunteet aikuiskasvatuksen ytimeen

29.2.2016

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 2016 nosti erityisen laajasti tunteet aikuiskasvatustieteeseen perustuvan tutkimuksen ja kehittämisen ytimeen. Teemaryhmissä käsiteltiin tunteita aikuisuuden elämänkentillä erityisen laajasti.

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen järjestetään joka toinen vuosi. Tänä vuonna se pidettiin 18.–19. helmikuuta 2016 Jyväskylän yliopistossa, Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan yhteistyön tuloksena.

Tutkijatapaaminen oli kohtaamispaikka aikuiskasvatuksen tutkijoille ja opiskelijoille sekä käytännön ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Työsuojelurahasto tuki tilaisuuden järjestämistä.

Ajankohtaisesti ja monitieteisesti

Teemana oli Oppiminen, luovuus ja tunteet aikuisuuden elämänkentillä. Ajankohtainen ja monitieteinen teema piti sisällään työelämän tutkimuksen ja kehittämisen, johtamisen, aikuiskoulutuksen, aikuisten oppimisen ja aikuispedagogiikan, perhetutkimuksen sekä vapaan sivistystyön.

Teema liittyi kiinteästi myös Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan vahvuusalueisiin.

Tapahtuman teemaryhmät tarjosivat areenan esitellä kehittämis- ja tutkimushankkeita ja niiden tuloksia. Tapahtuma tarjosikin tilaisuuden välittää uusinta tutkimustietoa kattavasti erilaisista organisaatioiden edustajille, mahdollisti vilkkaan ja innostuneen keskustelun sekä edisti työelämän tutkijoiden ja kehittäjien välistä tiedonsiirtoa.

Teemasta tulossa teos

Tutkijatapaamisen pääpuhujat olivat Päivi Tynjälä (Jyväskylän yliopisto) aiheenaan Oppiminen aikuisten elämänkentillä ja Jarkko Rantanen (Academy of Emotions) aiheenaan Tunteet (työ)elämässä.

Paneelikeskustelussa tarkasteltiin luovuuden, innovatiivisuuden ja tunteiden johtamista työorganisaatioissa.

Tilaisuuden osallistujatavoite ylittyi, ja osallistujia oli yli 200.

Pääluennot ja paneeli tallennettiin, ja ne on julkaistu verkossa, http://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/tutkijatapaamiset/2016/

Tutkijatapaamisen teemaan liittyen julkaistaan vuonna 2017 toimitettu teos, joka tarjoaa tutkimustietoa käsitellyistä teemoista sekä käytännön innovaatioita työelämän ja koulutuksen kehittämiseen. Teoksen toimittamisesta vastaa Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Toimittaja
Leena Huovila