Airmon2014 the 8th International Symposium on Modern Principles for Air Monitoring and Biomonitoring, 14.-19.6.2014, Ranska

Hanketiedot

Hankenumero
114219

Hakija
Sirpa Laitinen

Toteuttaja
Sirpa Laitinen

Lisätietoja
Sirpa Laitinen
sirpa.laitinen@ttl.fi

Toteutusaika
14.6.2014 - 10.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 865 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2014

Tiivistelmä

Matkani tarkoitus on esitellä TSR:n hankkeen 110359 ”Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä” tuloksia ja uusia tieteellisiä löydöksiä kansainvälisessä kokouksessa. Luentoni aihe on ”Exposure to bacterial and fungal bioaerosols in the facilities processing biodegradable wastes”. Tutkimuksessa tehtyjen altistumismittausten päätavoitteena oli löytää työntekijöille terveysvaaroja aiheuttavia riskivaiheita jätteenkäsittelylaitoksista ja selvittää, millä toimenpiteillä riskejä saadaan vähennettyä.

Kokouksessa on tilaisuus keskustella muiden maiden asiantuntijoiden kanssa yleisesti työturvallisuuden kehittämis- ja tutkimustarpeista sekä verkostoitua heidän kanssaan. Siellä käsitellään laajasti työperäisen altistumisen mittaus- ja riskinarviointimenetelmiä, joita voidaan hyödyntää työturvallisuusanalyyseissä myös Suomessa.

Matkaltani saamillani tiedoilla on merkitystä selvitettäessä työturvallisuus- ja terveysriskejä, jotka aiheutuvat sekä biologisille että kemiallisille vaaratekijöille altistumisesta. Ohjeistusta työntekijöiden altistumisen arviointikeinoista tarvitaan yritysten ja työterveyshuoltojen käyttöön. Riskien täsmällinen arviointi ja hallinta on selkeä osa turvallisuusjohtamista ja turvallisuusjohtamisen työväline, jolla parannetaan työntekijöiden hyvinvointia ja ennalta ehkäistään sairauksia.

Hankeyhteenveto raportoidaan elokuussa 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Laitinen

Tiedote

Uusi analyysimenetelmä soveltuu laajalti mikrobien määrittämiseen

10.8.2014

Pilottikokeena testattu reaaliaika- eli qPCR-analyysimenetelmä
suo paljon soveltamismahdollisuuksia mikrobien määrittämiseen sekä
työntekijöistä että työympäristöstä.

Nenän limakalvoilta otettu näyte osoittaa mikrobien todellisen
kulkeutuminen työntekijän hengityselimiin ja mahdollisen
terveysriskin. Samanaikaisesti sen avulla pystytään toteamaan
työntekijöiden käyttämien hengityssuojainten
suojaustehokkuudet.

Analyysimenetelmää kokeili Työterveyslaitos tutkimushankkeessaan
Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden
laitosmaisessa käsittelyssä (TSR
110359).

Tutkimuksen altistumismittausten päätavoitteena oli löytää
työntekijöille mikrobiologisia terveysvaaroja aiheuttavia
riskityövaiheita biohajoavien jätteiden käsittelylaitoksista ja
selvittää, millä toimilla terveysriskejä voidaan vähentää.

Mittauksilla pyrittiin havaitsemaan erityisesti työntekijöiden
hengitysteitse tapahtuva altistuminen käsiteltävän materiaalin tai
prosessin sisältämille vaaratekijöille ja arvioimaan näistä
aiheutuvan terveysriskin todennäköisyyttä.

Erikoistutkija
Sirpa Laitinen esitteli tutkimuksen tuloksia
kansainvälisessä Airmon2014-konferenssissa, joka järjestettiin
Ranskan Marseillessa 14.-19. kesäkuuta 2014.

Konferenssi keskittyi ilman välityksellä leviävien biologisten ja
kemiallisten altisteiden monitorointiin sekä niistä aiheutuvien
terveyshaittojen arviointi- ja vähentämiskeinoihin.

Laitinen havaitsi, että hänen esittelemässään tutkimushankkeessa
oli saavutettu merkittäviä tuloksia, jotka ovat laajalti
hyödynnettävissä. Kehitettyjä mittausmenetelmiä voidaan hyödyntää
työntekijöiden altistumisen selvittämiseen mikrobeille myös muilla
toimialoilla.

Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.inrs-airmon2014.fr

Katso myös tutkimus- ja kehityshanke 110359: Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitysbiohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=110359