Aivojen hyvinvointia tukeva kehityshanke

Hanketiedot

Hankenumero
190229

Hakija
Airbus Defence and Space Oy

Toteuttaja
IhanaElo Oy

Lisätietoja
Anna Saukkoriipi
anna.saukkoriipi@airbus.com

Toteutusaika
2.5.2019 - 31.12.2019

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tulokset valmistuneet
24.3.2020

Tiivistelmä

Yhä useamman yrityksen kilpailukyvyn ja työn jatkuvuuden kannalta on olennaisinta, että työntekijöiden aivojen voimavarat, toiminta ja palautumiskyky ovat kunnossa. Hankkeeseen osallistuvan Airbus Defence and Space Oy:n työntekijät ovat asiantuntijoita, jotka työskentelevät laatu- ja aikapaineen alla jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Jaksaminen on lujilla ja työkyvyttömyysriskit kasvavat.

Tieteellinen innovaatio yhdistettynä mentorointiin on tuotteistettu BrainID-menetelmäksi, jonka tavoitteena on olla hyödyksi erityisesti työssä käyville ihmisille herättelemällä ja tukemalla heidän omia pyrkimyksiään kohti hyvinvointia. Kehityshankkeessa hyödynnetään qEEG-mittauksen ja BrainMind Audit -profiilin avulla saatavaa tietoa aivojen hyvinvoinnista. Profiilin sparrauskeskustelu BrainID -mentorin kanssa luo pohjan IhanaElo-hyvinvointiaskelille, joiden kautta tuetaan yksilöä ja työyhteisöä kehittämään parhaimmat toimintamallit hyvinvoinnin tueksi. Mittauksen uskotaan motivoivan toimimaan kohti henkilökohtaisia ja työyhteisön tavoitteita. Vaikuttavuus varmistetaan hankkeen lopussa tehtävän uusintamittauksen avulla.

Kehityshankkeen lopputuloksena syntyy skaalattava, mitattava ja moniin erilaisiin organisaatioihin soveltuva toimintamalli BrainID-menetelmän ja IhanaElo-hyvinvointiaskelmien käytöstä työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Saukkoriipi

Tiedote

Vaikuttavia tuloksia aivojen hyvinvointia tukevasta kehityshankkeesta

24.3.2020

Tiivistelmä

Yhä useamman yrityksen kilpailukyvyn ja työn jatkuvuuden kannalta on olennaisinta, että työntekijöiden aivojen voimavarat, toiminta ja palautumiskyky ovat kunnossa. Airbus Defence and Space Oy:ssä toteutettussa aivojen hyvinvointia tukevassa kehityshakkeessa yhdistimme innovatiivisen BrainID®-aivokuntokartoituksen ryhmätapaamisina toteutettuihin IhanaElo®-hyvinvointiaskeliin. Tuloksena on syntynyt skaalattava, mitattava ja moniin erilaisiin organisaatioihin soveltuva toimintamalli.

Lähtökohdat

Yrityksessä tehtävä työ on vaativaa asiantuntijatyötä, jossa suurin työkykyriski on mielenterveyspuolella. Halusimme hankkeen avulla tukea henkilöstön työstä palautumista, jaksamista ja innostumista. Aivojen hyvinvoinnista kertova BrainID®-kartoitus yhdistettynä IhanaElo®-hyvinvointiaskeliin motivoi toimimaan kohti henkilökohtaisia ja työyhteisön tavoitteita. Asiantuntijana kehityshankkeessa toimi IhanaElo Oy:n hyvinvointivalmentaja ja -kouluttaja, BrainID®-mentor Alisa Yli-Villamo.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuneen Airbus Defence and Space Oy:n työntekijät ovat asiantuntijoita, jotka työskentelevät laatu- ja aikapaineen alla jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Jaksaminen on lujilla ja työkyvyttömyysriskit kasvavat.

Menetelmät

Kehityshankkeessa hyödynnettiin qEEG-mittauksen ja BrainMind Audit® -profiilin avulla saatavaa tietoa aivojen hyvinvoinnista. Profiilin sparrauskeskustelu BrainID® -mentorin kanssa loi pohjan ryhmätapaamisina toteutetuille IhanaElo®-hyvinvointiaskelille. Askelien kautta tuettiin yksilöä ja työyhteisöä kehittämään parhaimmat toimintamallit hyvinvoinnin tueksi. Innovatiivinen aivokuntokartoitus pysäytti. Säännölliset tapaamiset hyvinvoinnin äärelle vahvistivat vaikuttavuutta.

Vaikuttavuus

Kehityshankkeella on mitatusti ollut voimaannuttava vaikutus siihen osallistuneille työntekijöille. BrainMind Audit® -profiilit osoittivat aivojen kokonaisvoimavarojen ja hyvinvoinnin lähestyneen mitatuilla osa-alueilla kohti optimaalista. Aivojen biologinen ikä nuoreni hankkeen aikana keskimäärin lähes kaksi vuotta. Maailman terveysjärjestön elämänlaatumittari osoitti erityisesti koetun fyysisen ja psyykkisen elämänlaadun parantuneen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kehityshankkeen lopputuloksena on syntynyt skaalattava, mitattava ja moniin erilaisiin organisaatioihin soveltuva toimintamalli työntekijöiden aivojen ja kokonaishyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Aineisto

Anna Saukkoriipi, Airbus Defence and Space Oy, Alisa Yli-Villamo, IhanaElo Oy. Aivojen hyvinvointia tukeva kehityshanke. Loppuraportti. 2020. Avaa

Aivojen hyvinvointia tukevan hankkeen tuloksia 2019- Airbus Defence and Space Oy. Alisa Yli-Villamo 20.11.2019. Tuloksia. Avaa