Aivorauhasta hyvinvointia

Hanketiedot

Hankenumero
220036

Hakija
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Annukka Tapani
annukka.tapani@tuni.fi

Toteutusaika
1.8.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2022
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
134 223 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen aikana kehitetään AivoRauhaMalli, joka perustuu fyysisen kunnon ja kognitiivisen ergonomian yhteyden tarkasteluun. Osallistujille tarjotaan valmennuspolut molempiin ja käytännön toteutuksen aikana kerätään mitattavaa ja kokemustietoa polkujen vaikutuksista hyvinvoinnin edistymiseen. Tutkimus lisää opettajan työn veto- ja pitovoimaa, sillä uutiset opettajien uupumisista ovat arkipäivää. Keskiössä on mahdollisuudet keventää aivokuormaa ja tarkastella fyysisen kunnon vaikutusta siihen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annukka Tapani