Aivotyö toimivaksi hoitoalalla

Hanketiedot

Hankenumero
118114

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Virpi Kalakoski
virpi.kalakoski@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2018 - 15.1.2019

Työsuojelurahaston päätös
4.5.2018
11 858 euroa

Kokonaiskustannukset
33 515 euroa

Tulokset valmistuneet
15.1.2019

Tiivistelmä

Viestintäkampanjan lähtökohtana on Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishanke ”Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä”, jossa tartuimme hoitotyön uudenlaisiin kuormitustekijöihin. Hoitotyöstä on tullut yhä enemmän aivotyötä: asioiden huomaaminen, usean asian tarkkailu, lukeminen, kirjoittaminen, muistaminen, ongelman ratkaisu ja päätöksenteko ovat arkipäivää. Työssä käytetään lukuisia tietoteknisiä järjestelmiä ja työvälineiden, tietojen, taitojen ja toimintatapojen päivittäminen on jatkuvaa. Myös aivoja kuormittavat työolosuhteet ovat yleisiä hoitotyössä: häiriöt, keskeytykset ja tietotulva ovat arkipäivää.

Olemme kehittäneet Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa hoitotyöhön hyviä toimintatapoja ja pelisääntöjä Työterveyslaitoksen kehittämän Aivotyö toimivaksi -mallin avulla. Tuomme viestintäkampanjalla syksystä 2018 alkaen kaikkien ulottuville kognitiivisen ergonomian tietoa hoitotyön näkökulmasta, hyvän kognitiivisen ergonomian esimerkkejä hoitoalalta, konkreettisten toimintatapojen koosteita sekä hoitotyötä sujuvoittavia näkökulmia hoitotyön työyhteisöille, johtajistolle, päättäjille, yhteistyötahoille sekä asiakkaille.

Linkki Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishankkeeseen: https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=116505.

Linkki raporttiin: https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=116505#materials

Hoitotyö on aivotyötä

Hankkeen vastuuhenkilö

Virpi Kalakoski

Tiedote

Hoitotyöntekijä, taltuta aivokuorma

15.1.2019

Hoitajien ja lääkäreiden työ on vaativaa asiantuntijatyötä. Työ on muuttunut yhä enemmän aivotyöksi, jossa tiedolla työskentely ja työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat suuria.

Työterveyslaitos vei Työsuojelurahaston tuella läpi laajan Aivotyö toimivaksi hoitotyössä -viestintäkampanjan. Kampanjassa jalkautettiin Satakunnan sairaanhoitopiirissä toteutetun kehittämishankkeen (TSR 116505) tuloksia.

Kampanjan pääteemat olivat: Mikä kuormittaa lääkäreiden ja hoitajien aivoja? Mitä on kognitiivinen ergonomia? Miten aivokuormaa voidaan vähentää ja työtä sujuvoittaa?

Huomio hajoaa monin tavoin

Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishankkeessa todentui, että hoitotyö on kognitiivisesti vaativaa ja kuormittavaa. Lääkäreitä ja hoitajia kuormittavat eniten keskeytykset, puhehälyssä ja melussa työskentely sekä työskentely ympäristössä, jossa on huomiota kaappaavia kohteita.

Usean asian samanaikainen tekeminen sekä usean keskeneräisen asian mielessä pitäminen kuormittavat. Etenkin lääkäreitä kuormittaa monien eri laitteiden tai tietokoneohjelmien käyttäminen.

Toimiminen ristiriitaisten ohjeiden tai odotusten pohjalta sekä epäselvien tai puutteellisten ohjeiden varassa kuormittaa erityisesti hoitajia.

Kognitiivista ergonomiaa ratkaisuksi

Kognitiivinen ergonomia tarjoaa keinot työn sujuvoittamiseksi ja kuormituksen vähentämiseksi, mikä edistää terveyttä vähentämällä riskiä sairastua työuupumukseen.

Keinoja ovat muun muassa: asioiden huomaamisen helpottaminen, tietotulvan vähentäminen, häiriöiden ja keskeytysten vähentäminen, muistikuorman vähentäminen, kommunikoinnin helpottaminen, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon helpottaminen sekä oppimisen helpottaminen ja asiantuntemuksen käytön mahdollistaminen.

Kampanjasivulta edelleen materiaaleja

Viestintäkampanja suunniteltiin ja toteutettiin 1.5.2018–31.1.2019.

Viestintäkanavat olivat kampanjasivu, Sotelainen-uutiskirje ja sosiaalisen median kanavat. Kampanja-aikana pidettiin 22 luentoa sairaanhoitopiireissä ja sote-alan liittojen tilaisuuksissa eri puolilla Suomea.

Kampanja päättyi kaikille avoimeen päätöswebinaariin.

Kampanjasivu https://www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/  jää toistaiseksi osaksi Työterveyslaitoksen verkkosivustoa. Monipuolinen kampanjamateriaali ja webinaaritallenne ovat saatavilla ja työyhteisöjen hyödynnettävissä.

Toimittaja
Leena Huovila