Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa

Hanketiedot

Hankenumero
110125

Hakija
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Toteuttaja
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Lisätietoja
Antti Kauhanen
antti.kauhanen@etla.fi

Toteutusaika
1.4.2010 - 1.3.2011

Työsuojelurahaston päätös
16.3.2010
8 500 euroa

Kokonaiskustannukset
12 911 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2011

Tiivistelmä

Hankkeessa käynnistetään Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusohjelmien ”Työmarkkinat ja osaaminen” sekä ”Kilpailu, innovaatio ja tuottavuus” toimesta uusi laajalle yleisölle suunnattu julkaisusarja ”Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa”. Sarjan tarkoituksena on tarjota tiiviitä ja helposti ymmärrettäviä viimeaikaiseen tutkimukseen perustuvia artikkeleita, sekä kommentoida yhteiskunnallisesti merkittäviä talouden ilmiötä tutkimukseen perustuen. Julkaisusarjan tavoitteena on parantaa merkittävällä tavalla tutkimustiedon leviämistä myös tutkijayhteisön ulkopuolelle. Julkaisusarjan kohderyhmänä ovat työmarkkinajärjestöjen asiantuntijat, yritysjohto, toimittajat, virkamiehet, sekä muut taloudesta ja sen tutkimuksesta kiinnostuneet. Julkaisusarja toteutetaan sähköisenä ja se on maksuton.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Kauhanen

Tiedote

Taloutta ja tutkimusta kansantajuisesti esitettynä

1.3.2011

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) on avannut kotisivut,
jotka tarjoavat luettavaa tavallisille ihmisille. Työsuojelurahasto
oli rahoittamassa tekstien tuottamista, niiden siirtämistä
internetsivuille ja tämän prosessin hiomista ETLA:ssa.

”Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa” -julkaisusarja
tarjoaa tiiviitä ja helposti ymmärrettäviä artikkeleita. Niiden
pohjana ovat viimeaikaiset tutkimukset. Jutuissa myös kommentoidaan
yhteiskunnallisesti merkittäviä talouden ilmiöitä. Sarja täydentää
perinteisiä ETLA:n julkaisukanavia, kuten B-sarjaa ja
keskustelualoitteita.

Ensimmäinen sivuilla julkaistu artikkeli on Edward Johanssonin
”Luova tuho ei tuhoa työtyytyväisyyttä”. Juttu kertoo tuottavuuden
kasvusta ja sen merkityksestä kansantaloudelle.

Johansson kertoo artikkelissaan, että neljäsosa
tuottavuuskasvusta syntyy uusien yritysten syrjäyttäessä
tuottavuudellaan kannattamattomia yrityksiä markkinoilta. Kolme
neljäsosaa tuottavuuden paranemisesta tulee markkinoilla jo olevien
yritysten kehitellessä omia toimintamallejaan.

Tulossa tietoa palkkaeroista

Seuraavat julkaisut käsittelevät sukupuolten palkkaeroja. Sami
Napari ja Antti Kauhanen tarttuvat aiheeseen segregaation ja
työurien näkökulmasta. Segregaatio tarkoittaa sitä, että naiset ja
miehet työskentelevät eri ammateissa.

Antti Kauhanen ja Mari Kangasniemi käyvät läpi omassa
artikkelissaan työn vaativuuden arviointiin perustuvien
palkkausjärjestelmien vaikutusta sukupuolten palkkaeroihin.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -julkaisusarja: http://blogs.etla.fi/att

Johansson Edvard. Luova tuho ei tuhoa työtyytyväisyyttä. 23.11.2010. Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 1/2011. Avaa

Kauhanen Antti, Napari Sami. Sukupuolten palkkaerot ja segregaatio. 22.8.2011. Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 2/2011. Avaa