Akrylaattien aiheuttamien ihottumien ja hengitystiesairauksien ehkäisy kauneudenhoitoalalla ja kokoonpanoteollisuudessa

Hanketiedot

Hankenumero
117113

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Katri Suuronen
katri.suuronen@ttl.fi

Toteutusaika
1.7.2017 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
29.3.2019
135 000 euroa

Kokonaiskustannukset
286 317 euroa

Tulokset valmistuneet
3.2.2023

Tiivistelmä

Akrylaatit kuuluvat tärkeimpiin työperäistä allergista ihottumaa aiheuttaviin kemikaaleihin. Ne aiheuttavat myös jkv. työperäistä astmaa ja nuhaa. Akrylaattiallergiat ovat lisääntyneet viime vuosina erityisesti kauneusalalla, jossa ongelmia aiheuttavat rakennekynnet ja ripsiliimat. Työperäisten sairauksien rekisterissä suurin akrylaattikosketusallergiaa aiheuttava tuoteryhmä on anaerobiliimat. Ihoaltistumista ei tällä hetkellä tunneta riittävän hyvin, jotta voitaisiin antaa ohjeita turvallisista työtavoista ja suojautumisesta.

Kauneusalan työpaikoilla ja akrylaattiliimoja käyttävässä kokoonpanoteollisuudessa arvioidaan ja mitataan iho- ja hengitystiealtistumista eri työvaiheissa sekä työpaikan pintojen ja esineiden kontaminaatiota herkistävillä akrylaattimonomeereilla. Yhdessä työpaikkojen kanssa etsitään keinoja vähentää ihon altistumista. Projektissa arvioidaan myös hengityssuojainten ja kohdepoistojen käytettävyyttä ja tehoa. Tutkimuskokonaisuuteen kuuluu myös suojakäsineiden läpäisevyystutkimukset akrylaateille, kohdepoistojen tehon ja hengityssuojainten käytettävyyden arvio sekä retrospektiiviset potilasanalyysit iho- ja hengitystieoireisista ammattitaudeista.

Tavoitteena on saada uutta tietoa iho- ja hengitystiealtistumisesta, jonka avulla voidaan laatia uudet ohjeet parhaista työtavoista ja suojautumisesta. Projektissa laaditaan oppaita, ohjeita ja verkkokoulutukset rakennekynsi-, ripsienpidennys- ja liimaustyöhön. Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katri Suuronen

Tiedote

Akrylaattiallergioiden ehkäiseminen kauneudenhoitoalalla ja kokoonpanoteollisuudessa

3.2.2023

Tiivistelmä

Akrylaattiyhdisteet aiheuttavat työperäistä allergista kosketusihottumaa, astmaa ja nuhaa. Niitä käytetään mm. rakennekynsiaineissa, ripsiliimoissa ja kokoonpanoliimoissa. Tavoitteena oli kehittää turvallisia työtapoja ja siten ehkäistä akrylaattiallergioita kahdella riskialalla. Tutkimuksessa selvitettiin ihon ja hengitysteiden altistumista työpaikoilla, analysoitiin tuotteita, testattiin suojakäsineitä sekä kuvattiin akrylaattien aiheuttamia ammattitauteja. Akrylaatteja löytyi useilta pinnoilta työpaikoilla. Soveltuvia suojakäsineitä löydettiin molemmille aloille. Lähes kaikista analysoiduista tuotteista löytyi useita akrylaatteja. Tulosten pohjalta laadittiin käytännöllisiä työturvallisuusohjeita työpaikoille.

Lähtökohdat

Akrylaattiallergiat ovat lisääntyneet viime vuosina kauneusalalla, jossa ongelmia aiheuttavat rakennekynnet ja ripsiliimat. Kokoonpanotyössä merkittävin akrylaatti-ihottumaa aiheuttava tuoteryhmä on anaerobiset liimat. Iho- ja hengitystiealtistumista näillä aloilla ei tunneta riittävän hyvin, jotta voitaisiin antaa ohjeita turvallisista työtavoista ja suojautumisesta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa iho- ja hengitystiealtistumisesta käytännöllisten torjuntatoimien tueksi.

Aineisto

Havaintoja, haastatteluja ja pintapyyhintä- ja ilmamittauksia tehtiin 4 kauneudenhoitolassa ja 3 kokoonpanoyrityksessä. 37 kynsiaineesta, 6 ripsiliimasta, 13 anaerobisista liimasta ja 7 pikaliimasta analysoitiin akrylaatteja. Kolmen kertakäyttökäsineen ja 3 asentajankäsineen läpäisevyyttä selvitettiin 2 kynsiaineella, ripsiliimalla, pikaliimalla ja 2 anaerobisella liimalla. Potilasaineiston analyysi koski 2010-2019 tutkittuja ihopotilaita ja 2000-luvulla tutkittuja hengitystiepotilaita.

Menetelmät

Akrylaattialtistumista selvitettiin työpaikoilla haastattelemalla, havainnoimalla, ilmamittauksin ja pintapyyhintämittauksin. Akrylaattituotteiden kemiallista koostumusta tutkittiin kaasukromatografisilla analyysimenetelmillä. Suojakäsineiden akrylaattiläpäisevyyttä selvitettiin laboratoriossa kynsiaineilla ja ripsi- ja kokoonpanoliimoilla. Työterveyslaitoksen potilasaineistosta analysoitiin ihottuma- ja astmatapaukset, niihin liittyvä altistuminen ja allergeenit.

Tulokset ja johtopäätökset

Akrylaateja löytyi monilta työpaikan pinnoilta, joten kosketuksia niihin voi tulla huomaamatta. Tahraantumisen estäminen hyvillä työtavoilla on tärkein tapa torjua ihoallergioita. Akrylaattien ilmapitoisuudet olivat pääosin pienet, mutta akryylikynsi- ja ripsityössä saatetaan tarvita kohdeilmastointia tai suojaimia. Käyttöturvallisuustiedotteet ja aineosalistat eivät aina kerro tuotteiden allergiariskistä. Akrylaattituotteiden käyttäjät tarvitsevat ohjeita turvalliseen työskentelyyn.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimuksen pohjalta laadittiin teemasivu ja käytännönläheisiä, tiivistettyjä ohjeita työpaikoille ja työntekijöille riskien tunnistamiseksi sekä turvallisten työtapojen ja suojautumisen edistämiseksi. Niitä voidaan soveltaa sellaisenaan esimerkiksi perehdytyksessä ja kemikaaliriskinarvioinnin tukena kauneudenhoito- ja kokoonpanoalalla sekä soveltuvilta osin myös muissa akrylaattitöissä.

Aineisto

Suojalehto et al. 2019 – Phenotyping Occupational Asthma caused by acrylates Avaa

Aalto-Korte at al 2021 – Ten years of contact allergy from acrylic compounds Avaa

Katri Suuronen, Erja Mäkelä, Katriina Ylinen, Maria Pesonen, Kristiina Aalto-Korte, Irmeli Lindström. Hille Suojalehto. Akrylaattiallergioiden ehkäiseminen kauneudenhoitoalalla ja kokoonpanoteollisuudessa. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2022.
ISBN 978-952-391-068-3 (PDF) Avaa