Akrylaattien aiheuttamien ihottumien ja hengitystiesairauksien ehkäisy kauneudenhoitoalalla ja kokoonpanoteollisuudessa

Hanketiedot

Hankenumero
117113

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Katri Suuronen
katri.suuronen@ttl.fi

Toteutusaika
1.7.2017 - 1.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
29.3.2019
135 000 euroa

Kokonaiskustannukset
286 317 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2022

Tiivistelmä

Akrylaatit kuuluvat tärkeimpiin työperäistä allergista ihottumaa aiheuttaviin kemikaaleihin. Ne aiheuttavat myös jkv. työperäistä astmaa ja nuhaa. Akrylaattiallergiat ovat lisääntyneet viime vuosina erityisesti kauneusalalla, jossa ongelmia aiheuttavat rakennekynnet ja ripsiliimat. Työperäisten sairauksien rekisterissä suurin akrylaattikosketusallergiaa aiheuttava tuoteryhmä on anaerobiliimat. Ihoaltistumista ei tällä hetkellä tunneta riittävän hyvin, jotta voitaisiin antaa ohjeita turvallisista työtavoista ja suojautumisesta.

Kauneusalan työpaikoilla ja akrylaattiliimoja käyttävässä kokoonpanoteollisuudessa arvioidaan ja mitataan iho- ja hengitystiealtistumista eri työvaiheissa sekä työpaikan pintojen ja esineiden kontaminaatiota herkistävillä akrylaattimonomeereilla. Yhdessä työpaikkojen kanssa etsitään keinoja vähentää ihon altistumista. Projektissa arvioidaan myös hengityssuojainten ja kohdepoistojen käytettävyyttä ja tehoa. Tutkimuskokonaisuuteen kuuluu myös suojakäsineiden läpäisevyystutkimukset akrylaateille, kohdepoistojen tehon ja hengityssuojainten käytettävyyden arvio sekä retrospektiiviset potilasanalyysit iho- ja hengitystieoireisista ammattitaudeista.

Tavoitteena on saada uutta tietoa iho- ja hengitystiealtistumisesta, jonka avulla voidaan laatia uudet ohjeet parhaista työtavoista ja suojautumisesta. Projektissa laaditaan oppaita, ohjeita ja verkkokoulutukset rakennekynsi-, ripsienpidennys- ja liimaustyöhön. Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katri Suuronen