Aktiivinen oppiminen virtuaalitodellisuuteen perustuvassa työelämän turvallisuuskoulutuksessa

11th international conference of WorkingOnSafety.net – Focus on Humans in a Technological World, 25-28.9.2022, Olhão, Portugal.

Hanketiedot

Hankenumero
220175

Hakija
Mikko Nykänen

Toteuttaja
Mikko Nykänen

Lisätietoja
Mikko Nykänen
mikko.nykanen@ttl.fi

Toteutusaika
25.9.2022 - 28.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 720 euroa

Tiivistelmä

Konferenssiesityksessä kuvaillaan uudenlainen pedagoginen malli VR-pohjaisten turvallisuuskoulutusten vaikuttavuuden edistämiseen. Esitys havainnollistaa VR-käyttäjän toimijuutta tukevien keinojen merkitystä turvallisuusoppimisen kannalta. Esityksestä saatava tieto on sovellettavissa VR-oppimisympäristöjen kehittämiseen kansainvälisesti ja suomalaisilla työpaikoilla. Työelämässä tarvitaan tietoa, jonka avulla voidaan kehittää VR-turvallisuuskoulutuksista mahdollisimman vaikuttavaa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Nykänen