Alaisen kokemat rikkomukset kahdenvälisissä esimies-alaissuhteissa ja niiden yhteys koettuun työn imuun

Hanketiedot

Hankenumero
180188

Hakija
Jussi Tanskanen

Toteuttaja
Jussi Tanskanen

Lisätietoja
Jussi Tanskanen
jussi.o.tanskanen@jyu.fi

Toteutusaika
22.5.2019 - 24.5.2019

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
600 euroa

Kokonaiskustannukset
855 euroa

Tiivistelmä

Esitän keväällä 2019 järjestettävässä työhyvinvoinnin konferenssissa (Wellbeing at Work) esityksen perustuen työryhmäni tutkimukseen. Tutkimme kahdenvälisissä esimies-alaissuhteissa tapahtuvia alaisen kokemia rikkomuksia (LMX breach) sekä niiden vaikutuksia alaisen kokemaan työhyvinvointiin sekä motivaatioon.

Esimiehen ja alaisen väliset kahdenväliset vaihtosuhteet (LMX-suhde) oletetaan nopeasti muodostuviksi ja stabiileiksi. On kuitenkin realistista olettaa, että LMX-suhteessa voi tapahtua äkillisiäkin muutoksia, joissa alainen voi esimerkiksi menettää luottamuksen tai riitautua esimiehen kanssa. Tämmöiset kriittiset negatiiviset tapahtumat voidaan nähdä loukkauksina ja rikkomuksina esimies-alaissuhteen dynamiikkaa sekä vastavuoroisuutta kohtaan ja voidaan tulkita esimerkiksi psykologisen sopimuksen rikkoutumisina. Tutkimustietoa kriittisistä negatiivisista tapahtumista ja konflikteista LMX suhteessa ei ole juurikaan, vaikka konflikteja onkin tutkittu koko organisaation tasolla paljon. Selvitämme ensinnäkin negatiivisten tapahtumien yleisyyttä sekä niiden vaikutusta työntekijän työn imuun.

Tutkimus hyödyntää isoa kotimaista määrällistä aineistoa (N=1701) palvelusektorilta ja osoittaa, että negatiiviset tapahtumat LMX-suhteessa ovat yllättävänkin yleisiä ja niillä on kauskantoisiakin negatiivisia vaikutuksia työntekijän psykologisen hyvinvoinnin (työn imun) kannalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jussi Tanskanen