ALAPP, 4th International conference Applied Linguistics and Professional Practice, 11.-13.9.2014, Sveitsi

Hanketiedot

Hankenumero
114218

Hakija
Kaija Collin

Toteuttaja
Kaija Collin

Lisätietoja
Kaija Collin
kaija.m.collin@jyu.fi

Toteutusaika
10.7.2014 - 15.10.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2014

Tiivistelmä

Kongressissa esitettävä paperi raportoi löydöksiä akateemisen koulutuksen saaneiden ammattilaisten parissa toteutettujen identiteettityöpajojen toimivuudesta ammatillisen identiteetin ja toimijuuden vahvistamiseksi. Löydöksen pohjautuvat ennen identiteettityöpajoja toteutettuihin osallistujien haastatteluihin, pajojen aikana käytyihin keskusteluihin ja pajojen jälkeen toteutettuihin haastateluihin.Tavoitteena on tuoda esille kehityksellinen jatkumo, ja osoittaa identiteettityöpajojen merkitys tässä kehityksessä.

Työn tehokkuusvaatimukset ja jatkuvat rakenteelliset muutokset organisaatioissa altistavat työntekijät ammatillisen identiteetin jatkuvalle uudelleenpohdinnalle. Myös työyhteisöjen tasolla ammatillisen toimijuuden tasolla on tärkeää. Paperissamme selvitämme, millä tavalla pitkäkestoinen identiteettityöpajatoiminta (6 kuukautta) on vahvistanut ammatillista identiteettiä ja toimijuutta. Identiteettityöpajoissa hyödynnettiin pienryhmäkoulutusta ja toiminnallisia menetelmiä. Aineistojen analyysissä hyödynnettiin temaattista ja narratiivista analyysiä. Esityksessä raportoitavat löydökset ovat osa suurempaa interventiotutkimushanketta, jossa identifioidaan erilaisia tapoja ammatillisen identiteetin ja toimijuden vahvistamiseksi ja luodaan uusia välineitä tälle toiminnalle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaija Collin

Tiedote

Ammatillisen identiteetin vahvistaminen voi vahvistaa toimijuutta töissä

15.10.2014

Ammatillisen identiteetin vahvistaminen vahvistaa akateemisen
työntekijän toimijuutta, todetaan Jyväskylän yliopiston
tutkimuksessa. Identiteettiä vahvistettiin tutkimuksessa
pitkäkestoisten työpajojen avulla.

Tutkija
Kaija Collinin tutkimuksen identiteettityöpajoissa
hyödynnettiin pienryhmäkoulutusta ja toiminnallisia menetelmiä.
Aineistojen analyysissä hyödynnettiin temaattista ja narratiivista
analyysiä. Ammatillista toimijuutta ilmeni ohjelmassa ja sen
jälkeen suhteessa ammatilliseen identiteettiin, omassa elämässä
voimistumiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja tunteisiin sekä
omaan asemaan työyhteisössä.

Kuusi kuukautta kestävissä työpajoissa luotiin tyyppitarinoita.
Niiden perusteella voidaan sanoa, että  identiteettityöpajat
vaikuttavat elämäntilanteesta ja työtilanteesta riippuen
osallistujiin voimistavasti. Vain joillakin osa-alueilla
vaikutukset olivat vähäisiä tai niillä ei ollut sanottavaa
vaikutusta. 

Muutokset ammatillisessa toimijuudessa eivät kuitenkaan
todennäköisesti ole yhteydessä pelkästään toteutettuun
identiteettivalmennukseen, vaan myös organisaatioiden olot
määrittävät sitä paljon. Identiteettivalmennuksen kaltaisista
ohjelmista hyötyy vain osa niihin osallistuneista, ja hyöty voi
olla moninaista ja erilaista yksilöittäin. Siksi tarvitaan lisää
tutkimusta siitä, miten ammatillinen identiteetti todentuu
organisaatioiden arjessa.

Tutkija Kaija Collin esitteli tutkimustaan kansainvälisessä
ALAPP-kongressissa Sveitsissä syyskuussa 2014.
Kongressi on monitieteellinen ja se kokoaa yhteen muun muassa
kielitieteilijöitä eri puolilta maailmaa. Kongressista tutkija sai
paljon metodologisia ideoita sekä näkemystä siitä, että
työelämätutkimuksen pitää olla monitieteellistä.

Collinin tutkimuksesta julkaistaan tieteellinen artikkeli vuonna
2015.

 

Toimittaja
Terhi Friman