Alaraajojen eripituisuus ja selkäkipu istuma- ja seisomatyössä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115321

Hakija
Satu Rannisto

Toteuttaja
Satu Rannisto

Lisätietoja
Satu Rannisto
satu.rannisto@sarastus.fi

Toteutusaika
2.5.2015 - 15.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
5 300 euroa

Kokonaiskustannukset
15 300 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2018

Tiivistelmä

Tutkimusajatus heräsi käytännön työssä, jossa kokemuksen mukaan alaraajojen erimittaisuutta ehkä kannattaa korjata selkäkivun vähentämiseksi. Tutkimukseen otettiin mukaan sekä istuma- että seisomatyöntekijöitä, joka olivat tehneet samaa työtä yli 10 vuotta ja olivat iältään yli 35 vuotiaita. Tutkimussuunnitelma on hyväksytty Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan eettisessä komiteassa 2007.

Ensimmäisessä tutkimuksen osatyössä ja artikkelissa kuvataan tutkimusryhmän kehittämä kajoamaton ultraääneen ja lasermittaukseen perustuva alaraajojen erimittaisuuden mittalaite, joka todettiin tarkaksi ja menetelmä toistettavaksi. Toisessa työn osassa ja artikkelissa verrataan istuma- ja seisomatyöntekijöiden alaraajojen erimittaisuuden vaikutusta selkäkipuun ja todetaan sen vaikuttavan seisomatyöntekijöillä. Kolmannessa osatyössä seisomatyöntekijät, joilla on alaraajojen erimittaisuus ja selkäkipua, on jaettu sokkoutetusti interventio- ja verrokkiryhmiin. Interventiona on erimittaisuuden korjaaminen korotepohjallisella ja verrokkiryhmässä on tavalliset pohjalliset. Seurataan mm subjektiivista kipua ja sairauspoissaoloja selkädiagnooseilla. Molemmat vähenivät ja euromääräinen säätö on merkittävää jo sairauspäivien vähenemisen takia. Lopputuloksena on mittalaite ja suositus erimittaisuuden korjaamisesta esimerkiksi työhöntulotarkastuksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Rannisto