Algoritminen johtaminen ja ammatillinen kasvu alustataloudessa

Hanketiedot

Hankenumero
210336

Hakija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Aarni Tuomi
aarni.tuomi@haaga-helia.fi

Toteutusaika
1.3.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.10.2021
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
39 754 euroa

Tiivistelmä

AlgoAmmatti-hanke kartoittaa algoritmisen johtamisen käsitettä, tarkemmin alustatalouden yritysten tekoälypohjaisia työn fasilitoinnin ja johtamisen käytänteitä ja näiden käytänteiden vaikutuksia työntekijän koettuun arkeen ja ammatilliseen kasvuun. Tutkimus toteutetaan palvelumuotoilun keinoin, laadullisia ja määrällisiä menetelmiä yhdistellen. Tutkimuksen tuloksena kehitetään työntekijäkokemuskeskeinen algoritmisen johtamisen ja ammatillisen kasvun malli.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aarni Tuomi