Allasveden desinfioinnin sivutuotteiden muodostuminen ja niiden vaikutukset sisäilman laatuun

Hanketiedot

Hankenumero
190301

Hakija
Marko Hyttinen

Toteuttaja
Marko Hyttinen

Lisätietoja
Marko Hyttinen
marko.hyttinen@uef.fi

Toteutusaika
17.8.2019 - 23.8.2019

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 760 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2020

Tiivistelmä

Uimaveden klooridesinfioinnissa muodostuu sivutuotteena haihtuvia orgaanisia halogeeniyhdisteitä sekä klooriamiineja. Uimahallin käyttäjillä (erityisesti kilpauimarit) ja henkilökunnalla on raportoitu hengitystie- ja silmäoireita. Astman esiintymistä on myös kuvattu ja oireilujen yhtenä aiheuttajana pidetään triklooriamiinia. Myös muilla desinfioinnin sivuotteilla on terveysvaikutuksia.

Tutkimuksessa selvitettiin uimahallien allasveden desinfioinnin sivutuotteiden muodostumista ja niiden vaikutuksia sisäilman laatuun. Mittauksia tehtiin yhteensä 32 eri uimahallissa ja kylpylässä. Mittaukset tehtiin hallien normaalin käytön ja siivoustyön aikana (trihalometaanit, triklooriamiinit ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet.) Tutkimustulokset tarkentavat uimahalliympäristöjen sisäilman laatuun liittyvää tietoa ja sitä kautta uimahallien allastiloissa työskentelevien henkilöiden altistumistietoa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää, kun mietitään keinoja vähentää työntekijöiden altistumista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marko Hyttinen

Tiedote

Allasveden desinfioinnin sivutuotteiden muodostuminen ja niiden vaikutukset sisäilman laatuun

15.6.2020

Tiivistelmä

Uimaveden klooridesinfioinnissa muodostuu sivutuotteena haihtuvia orgaanisia halogeeniyhdisteitä sekä triklooriamiineja. Uimahallin käyttäjillä (erityisesti kilpauimarit) ja henkilökunnalla on raportoitu hengitystie- ja silmäoireita ja oireilujen yhtenä aiheuttajana pidetään triklooriamiinia. Myös muilla desinfioinnin sivuotteilla on terveysvaikutuksia. Tutkimuksessa selvitettiin uimahallien allasveden desinfioinnin sivutuotteiden muodostumista ja niiden vaikutuksia sisäilman laatuun. Triklooriamiinipitoisuus ilmassa on osassa halleista korkealla tasolla (n. 300µg/m3) ja se voi aiheuttaa oireilua. Myös kloroformia esiintyy uimahallien sisäilmassa. Muiden desinfioinnin sivutuotteiden pitoisuudet ovat selvästi alhaisempia.

Tausta

Tilaisuuteen osallistuttiin alan viimeisimmän tutkimustiedon päivittämisen vuoksi. Tapahtuma oli tärkeä verkostoitumisen kannalta, koska siellä tapasi muita alan tutkijoita ympäri maailmaa. Konferenssi antoi mahdollisuuden vertailla omia tutkimusmenetelmiä ja tuloksia alan muiden tutkijoiden kanssa.

Aineisto

Esittelin tilaisuudessa ”Oireeton siivoustyö – Työympäristön ja taustatekijöiden vaikutus siivoustyöntekijöiden työhyvinvointiin (TSR 116130)” tutkimushankkeen tuloksia. Esityksessä keskityttiin esittämään kemiallisten tekijöiden; erityisesti desinfioinnin sivutuotteena syntyvien yhdisteiden kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon esittämiseen uimahallien sisäilmassa.

Tulokset ja johtopäätökset

Uimaveden klooridesinfioinnissa muodostuu sivutuotteena haihtuvia orgaanisia halogeeniyhdisteitä sekä triklooriamiineja. Triklooriamiinin pitoisuus voi olla uimahallien sisäilmassa melko korkea ylittäen 300µg/m3 pitoisuuden jota on ehdotettu kansallissisa ja kansainvälisissä tutkimuksissa yhdisteen uudeksi työhygieeniseksi viitearvoksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Liettuassa Kaunasissa järjestettiin tärkeä sisäilmaan, altistumiseen, riskien arviointiin ja terveysvaikutuksiin liittyvä kansainvälinen konferenssi, joka kokosi alan tutkijat yhteen. Tapahtuma oli tutkijalle/opettajalle tärkeä paikka verkostoitumisen ja viimeisimmän tutkimustiedon saamisen kannalta.

Aineisto

Marko Hyttinen, Joonas Ruokolainen, Pertti Pasanen. University of Eastern Finland, Department of Environmental and Biological Sciences, Kuopio. Disinfection by-products in the atmosphere of indoor swimming pools. Konferenssiesitys. Avaa

Marko Hyttinen, Joonas Ruokolainen, Pertti Pasanen. Airborne disinfection by-products in indoor swimming pools and spas. Abstrakti. Avaa