Altistuminen hiukkasille ja haihtuville orgaanisille yhdisteille sekä jauhopölyaltistumisen vähentäminen leipomoteollisuudessa

Hanketiedot

Hankenumero
210413

Hakija
Antti Karjalainen

Toteuttaja
Antti Karjalainen

Lisätietoja
Antti Karjalainen
antti.karjalainen@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 16.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Väitöskirjatyön tarkoituksena on tarkastella erikokoisten hiukkasten pitoisuuksia ja kokojakaumaa, hiukkasten koostumusta, työtapojen muuttamisen vaikutusta jauhopölylle altistumiseen sekä haihtuville orgaanisille yhdisteille altistumista leipomoteollisuudessa. Stipendikaudella työn sisältö koostuu artikkeliväitöskirjan kirjoittamisesta valmiiksi esitarkastusta varten. Väitöstutkimus tuottaa uutta tietoa leipomoteollisuudessa esiintyvistä altisteista ja jauhopölyaltistumisen vähentämisestä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Karjalainen