Altistuminen ja terveysriskit metallien 3D-tulostustöissä (META3D)

Hanketiedot

Hankenumero
230103

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Maija Leppänen
Maija.Leppanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2023 - 31.3.2025

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2023
87 000 euroa

Kokonaiskustannukset
124 367 euroa

Tiivistelmä

3D-tulostustekniikat ovat yleistyneet nopeasti Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkimustieto altistumisesta kemiallisille tekijöille varsinkin metallien 3D-tulostuksessa on kuitenkin vähäistä. Tässä konsortiohankkeessa selvitetään metallien 3D-tulostuksessa muodostuvien kemiallisten yhdisteiden pitoisuuksia ja ominaisuuksia, altistumisreittejä ja kulkeutumista elimistössä sekä kartoitetaan työntekijöiden oireita, varhaisia tulehdusvaikutuksia ja arvioidaan altistumiseen liittyvää terveysriskiä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maija Leppänen