Altistuminen kemiallisille tekijöille siivoustyössä ja siivoustyöntekijöiden kokema oireilu sekä työhön yhdistetyt riskit

Hanketiedot

Hankenumero
210396

Hakija
Joonas Ruokolainen

Toteuttaja
Joonas Ruokolainen

Lisätietoja
Joonas Ruokolainen
joonas.ruokolainen@uef.fi

Toteutusaika
1.3.2022 - 31.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Siivoustyön työolosuhteita ja siivoustyöhön liittyviä riskejä tarkastelevan väitöskirjatyön viimeisen osatyön viimeistely ja väitöskirjan yhteenvedon kirjoittaminen. Työn aineisto on kerätty Työsuojelurahaston rahoittamissa hankkeissa. Osatyöt 1-3 käsittelevät siivoustyöntekijöiden kemiallista altistumista (haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja hiukkaset) erilaisissa työvaiheissa ja -ympäristöissä. Osatyö 4 koostuu siivoojille tehtyjen kyselyaineistojen koostamisesta ja tilastollisesta tarkastelusta

Hankkeen vastuuhenkilö

Joonas Ruokolainen