ÄLYKÄS INTUITIO työelämätaitona. Kolmen julkaisun sarja intuitiotaitojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen työelämässä

Hanketiedot

Hankenumero
117238

Hakija
Asta Raami

Toteuttaja
Asta Raami

Lisätietoja
Asta Raami
asta.raami@innerversity.org

Toteutusaika
1.6.2017 - 15.1.2018

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2017
7 600 euroa

Kokonaiskustannukset
20 160 euroa

Tulokset valmistuneet
15.1.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tuloksena syntyy kolme sähköistä julkaisua intuition hyödyntämiseen osana työelämätaitoja. Kohderyhminä: 1) Opetus- ja koulutusalan ammattilaiset; 2) Päätöksenteon ammattilaiset, asiantuntijat; 3) Luovan työn tekijät, tuotekehittäjät, keksijät. Suuri osa julkaisujen sisällöstä on vapaassa levityksessä verkossa. Sisältö palvelee useita työelämäsektoreita jakaen tietoa ja konkreettisia käytännön menetelmiä älykkään intuition hyödyntämisestä.
Julkaisujen täydellinen sisältö tulee myyntiin verkkokurssina ja myöhemmin julkaistavana (osittain) vastaavana kirjasarjana. Projekti valmistuu 30.9.2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Asta Raami

Tiedote

Kolme e-kirjaa työelämän intuitiotaidoista

15.1.2018

Intuitio voidaan valjastaa koko työyhteisöä palvelevaksi työelämätaidoksi. Älykäs intuitio työelämätaitona -hankkeessa syntyi kolmen e-julkaisun kirjasarja intuitiotaitojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen työelämässä.

Intuition lukutaidon ABC -teossarja nivoo yhteen monen asiantuntijan tutkimusosaamista aina läsnäolotaidoista havaintoharhojen ylittämiseen ja joukkointuitioiden hyödyntämiseen sekä johtamiseen. Työsuojelurahasto on tukenut Älykäs intuitio työelämätaitona -hanketta muulla stipendillä.

Hankkeen vastuuhenkilönä toiminut tohtori, startup-yrittäjä Asta Raami tähdentää, että intuition näkökulmasta mahdotonta ongelmaa ei ole – on vain kyvyttömyyttä oivaltaa ratkaisuja.

”Kun opit lukemaan omaa intuitiota, voit tunnistaa luotettavan tai vinoutuneen intuition. Kirkas intuitio ja terävä päättely tuottavat yhdessä tuloksia, joihin kumpikaan ei yksinään pysty. Tämä on työelämäosaamisen ydintä”, Raami kertoo.

Pääosassa ovat lukijan omat ajatukset ja kysymykset

E-kirjojen esitystapa on Raamin mukaan tiivistetty niukaksi, jotta pääosaan nousisivat lukijan omat ajatukset ja kysymykset.

Intuition lukutaidon ABC -teossarja muodostuu kolmesta kuvallisen ajattelun e-julkaisusta, jotka auttavat ymmärtämään omaa intuitiota.

Erota luotettava intuitio -teos tarkastelee intuition toimintaa ja intuition luotettavuuden arvioimista. Hae intuition kautta tietoa -teos käsittelee suunnattua intuitiota, eli miten intuition kautta voi hakea tietoa. Valjasta joukkointuitio -teoksen teemana on yhdistettyjen intuitioiden voima.

Kirjasarja sopii työyhteisön käsikirjaksi

Julkaisusarja jakaa tietoa ja konkreettisia käytännön menetelmiä älykkään intuition hyödyntämisestä. Kohdeyleisönä ovat erityisesti opetus- ja koulutusalan ammattilaiset, päätöksenteon ammattilaiset, asiantuntijat, luovan työn tekijät, tuotekehittäjät ja keksijät.

Kirjasarja sopii työyhteisön käsikirjaksi. Sen pohjalta tiimissä tai työyhteisössä voidaan keskustella, soveltaa ja ideoida omaan työalaan soveltuvia intuition hyödyntämisen ratkaisuja.

E-kirjat ovat ostettavissa verkossa www.innerversity.org -sivustolla. Hankkeen kuluessa toteutettiin myös videoita, jotka ovat verkossa vapaassa levityksessä. Videot sisältävät runsaasti konkreettisia esimerkkejä siitä, miten intuitiotaitoja voi hyödyntää työyhteisössä.

Toimittaja
Joanna Sinclair