Älypuhelimen mobiilisovellus tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoitoon työterveyshuollossa

Self-Determination Theory Conference May 30, 2023 - June 3, 2023 Renaissance Orlando at SeaWorld 6677 Sea Harbor Drive Orlando, FL 32821, US Lisäksi konferenssimatkan yhteydessä on tarkoitus toteuttaa excursiokäynti Florodan yliopistoon. Emeritus professori Jorma Rantanen ja professori Kari Reijula ovat olleet yhteydessä:Professor Stan Haimes, Director, Occupational and Corporate Health, College of Medicine, University of Central Florida. Odotamme tähän vielä vielä vahvistusta.

Hanketiedot

Hankenumero
230236

Hakija
Maarit Malin

Toteuttaja
Maarit Malin

Lisätietoja
Maarit Malin
maarit.malin@helsinki.fi

Toteutusaika
22.5.2023 - 6.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 635 euroa

Tulokset valmistuneet
8.8.2023

Tiivistelmä

Epäterveelliset elämäntavat vaikuttavat työkykyyn, jonka tukeminen on työterveyshuollon perustehtävä ja erityisosaamista. Työterveysyhteistyössä työnantajat voivat edistää työntekijöidensä terveellisiä valintoja hyödyntäen työterveyshuollon tupakkavieroituksen asiantuntemusta. Moderni itsemääräämisteoriaan perustuva mobiilisovellus on tehokas apukeino muiden vieroitusmenetelmien ohella. Vaikuttavassa tupakoimattomuuden tukemisessa työterveyshuolto huomioi yksilön ohella työnantajan tarpeet.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Malin

Tiedote

Älypuhelimen mobiilipelisovellus tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoitoon työterveyshuollossa

8.8.2023

Tiivistelmä

Suomalainen työelämä tarvitsee työkykyisiä työntekijöitä. Työntekijöiden työkyvyn tukeminen on työterveyshuollon perustehtävä ja erityisosaamista. Työkyky on voimavara, jota kannattaa vaalia terveellisten elämäntapojen mm. tupakoimattomuuden avulla. Vaikuttavassa tupakoimattomuuden tukemisessa työterveyshuolto huomioi yksilöiden ohella myös työnantajien tarpeet. Itsemääräämisteoriaan (Self-Determination Theory, SDT, Ryan & Deci) pohjautuvalla tupakoinnin lopettamista tukevalla mobiilisovelluksella on kotimaista ja kansainvälistä uutuusarvoa. Mobiilisovelluksen ominaisuudet tukevat SDT-teorian mukaisesti käyttäjän kolmea perustarvetta: autonomiaa, pystyvyysuskoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sisäisen motivaation synnyttämiseksi.

Tausta

Itsemääräämisteoria on yksi laajimmin tutkituista ihmisen motivaatiota selittävistä teorioista ja sitä pidetään nykyaikaisen motivaatiotutkimuksen kulmakivenä. Tavoitteenamme on lisätä kuulijan kiinnostusta hyödyntää itsemääräämisteoriaa ja moderneja tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja mobiilisovelluksia työterveyshuollon ammattilaisten keskuudessa työterveysyhteistyön ja työntekijöiden elämäntapojen tukemiseksi. Mobiilipelisovellus on tehokas apukeino muiden vieroitusmenetelmien ohella.

Aineisto

SDT-teoriaan perustuvan mobiilisovelluksen tutkimus- ja kehittämisprosessi esiteltiin tutkimustuloksineen. Tupakkariippuvuuden hoitoon moniammatillisessa ja -tieteisessä yhteistyössä kehitetyn sovelluksen ominaisuuksia testasimme yhteistyössä Business Collegen kanssa. Pelillisen sovelluksen tärkeimmiksi ominaisuuksiksi osoittautuivat terveysdatan saaminen omasta kehosta, henkilökohtainen palkitsevuus ja pelit.

Tulokset ja johtopäätökset

Mobiilisovelluksessa SDT-teorian mukaiset perustarpeet sisäisen motivaation synnyttämiseksi ilmenevät eri tavoin vastaten kansainvälisiä SDT-tutkimuksia. Terveyssovellusten etuna on niiden helppo saavutettavuus riippumatta sosioekonomisesta asemasta tai asuinpaikasta. Kasvava pula terveydenhuollon osaajista lisännee tarvetta tekoälyä hyödyntäviin vaihtoehtoihin. Mobiiliteknologian avulla avuntarvitsija saa avun reaaliajassa välittömiin tarpeisiinsa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Esityksen innovatiivisuus tuo lisäarvoa työterveyshuollon ja työpaikkojen väliselle yhteistyölle tarjoten vaihtoehtoisia ja ajanmukaisia työkaluja käytettäväksi työntekijöiden elämäntapojen ja pystyvyysuskon tukemiseksi. Itsemääräämisteorian tunnettavuutta tulee lisätä ja sen soveltamismahdollisuuksia tunnistaa terveydenhuollon palveluissa – elämäntapaohjauksessa, organisaatioiden toimintakulttuureissa, johtamisessa ja alan koulutuksissa.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa