Ammatillinen kosketus osana vanhushoitotyön taitoja ja etiikkaa

Hanketiedot

Hankenumero
116172

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Taina Kinnunen
taina.kinnunen@uef.fi

Toteutusaika
1.8.2016 - 15.9.2019

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
164 427 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2019

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan, miten vanhustyön ammattilaiset hyödyntävät kosketusta työssään sekä millaisia kokemuksia ja tulkintoja heillä on kosketuksesta. Tutkittavina ovat erityisesti kotihoidon ammattilaiset sekä ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen työntekijät. Lisäksi selvitetään, millaista ohjeistusta ja opastusta kosketuksesta työntekijät ja vanhustyön opiskelijat kokevat saaneensa koulutuksessaan ja työyhteisöissään. Tutkimuksessa tuo tietoa myös siitä, miten alan opettajat määrittelevät aiheen opetuskäytännöt ja -tarpeet. Keskeisinä tutkimusmenetelminä ovat teemahaastattelut ja osallistuva havainnointi. Menetelmien avulla pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, miten työntekijöiden kosketustyylit muotoutuvat hoivatilanteiden ajallisten, tilallisten ja teknologisten resurssien kehyksissä. Lisäksi tarkastellaan, millaisiin yksilöhistoriallisiin, ammatillisiin ja kulttuurisiin oppimisprosesseihin kosketustyyli on sidoksissa. Tutkimus pohtii kosketusta työtaitona ja eettisenä asenteena hoidettaviin. Vastakkainasettelun sijaan hoivan ruumiillisuutta tarkastellaan tutkimuksessa rinnan hoivateknologian hyödyntämisen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tuloksia, joita voidaan hyödyntää vanhustyön lisääntyvien tarpeiden ratkaisemiseksi käytännössä. Tutkimus myös kehittää ammatillisen etiikan sanastoa hoivatyön tarpeisiin. Hanke luo pohjaa kehittää lisätutkimusta kosketuksesta hoivatyössä. Tutkimuksen tulokset ovat pääosin käytettävissä vuoden 2018 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taina Kinnunen