Ammatillisen rajaamisen kirja-hanke

Hanketiedot

Hankenumero
115089

Hakija
Psykoterapia-, koulutus- ja konsultointipalvelu Villa Välke

Toteuttaja
Psykoterapia-, koulutus- ja konsultointipalvelu Villa Välke

Lisätietoja
Piia Nurhonen
piia.nurhonen@villavalke.fi

Toteutusaika
1.6.2015 - 31.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2015
7 500 euroa

Kokonaiskustannukset
9 660 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tuottaa sisältöä kirjaan, joka vie lukijan pohtimaan ja kehittämään omaa kykyään suojata itseään asiakastyössä toimiva yhteys samalla säilyttäen. Tämä on ihmissuhdetyössä iso haaste – etenkin silloin, kun asiakasmäärät ovat suuria ja asiakkaiden tilanteet ja kokemukset raskaita.

Tähän kirja pyrkii tarjoamalla a) konkreettisia työvälineitä erillisyydestä huolehtimiseen ja b) tarjoamalla keinoja syvällisemmän itseymmärryksen kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoisuutta ihmissuhdetyön kuormituksen erityispiirteistä ja niihin varautumisesta.

Hankkeen aikana kirjoitetaan kirjan luvut 6-9, lisäksi hankkessa kerätään ammattilaisten kokemuksellista tietoa ammatillisen rajaamisen ja psykososiaalisen työhyvinvoinnin keinoista. Hanke päättyy 31.8, jonka jälkeen tulokset ovat käytettävissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Piia Nurhonen

Tiedote

Ihmissuhdetyöntekijä, suojaudu työn kuormitukselta

31.8.2015

Ihmissuhdetyöntekijä, mikä työssäsi kuormittaa eniten? Miten pidät itsestäsi huolta? Millaisia keinoja käytät asiakastilanteiden aikana oman toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kuormituksen hallintaan? Miten irtaudut työstä ja palaudut siitä vapaa-ajallasi?

Erityistason psykoterapeutti, kouluttaja Piia Nurhonen Villa Välke Psykoterapiapalveluista haluaa johdattaa ihmissuhdetyöntekijän pohtimaan ja kehittämään omaa kykyään suojata itseään asiakastyössä.

Hän on työstänyt kirjakäsikirjoituksen työnimellä Ammatillinen rajaaminen – Terve itsen suojaaminen ja oman elämän säilyttäminen vaativassa asiakastyössä.

Kirjan kustantaa Suomen Psykologinen Instituutti, ja se ilmestyy helmikuussa 2017. Työsuojelurahasto tuki kirjoitustyötä.

Kohti syvällisempää itseymmärrystä

Kohderyhmänä ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Ammatillinen rajaaminen on Nurhosen mukaan ihmissuhdetyössä iso haaste – etenkin silloin, kun asiakasmäärät ovat suuria ja asiakkaiden tilanteet ja kokemukset raskaita. Hän haluaa lisätä tietoisuutta ihmissuhdetyön kuormituksen erityispiirteistä ja niihin varautumisesta.

Hän keskittyy ennen kaikkea siihen, mihin työntekijänä voi itse vaikuttaa: kuinka itse voi vahvistaa omaa selviytymiskykyä riippumatta siitä, millaisessa organisaatiossa toimii.

Kirja tarjoaa konkreettisia työvälineitä erillisyydestä huolehtimiseen ja keinoja entistä syvällisemmän itseymmärryksen kehittämiseen.

Kokemuksen ääntä

Nurhosen mukaan teos ei perustu ensisijaisesti tutkimukseen vaan kokemukseen. Hän kirjoittaa sellaisista teemoista, jotka on omassa työssään ohjaajana, psykoterapeuttina, opettajana ja kouluttajana  kokenut merkityksellisiksi.

Mukana on lisäksi muun muassa 38 ihmissuhdetyöntekijän kokemustietoa, jota hän keräsi kyselyssä nettisivuillaan.

Kirjaa voi hyödyntää esimerkiksi perehdytyksessä, työnohjauksissa, työyhteisön sisäisissä koulutuksissa ja kehittämispäivissä. Sen ympärille voidaan rakentaa lukupiiriä, vertaistyönohjauksellista työskentelyä tai työntekijät voivat lukea sitä itsenäisesti.

Nurhosen mukaan kirja on hyvää luettavaa myös esimiehille ja organisaation johdolle sekä työsuojelun vastuuhenkilöille.

Toimittaja
Leena Huovila