Ammatti ja virtsarakon syövän riski: väestötason vertailu Pohjoismaissa ja Kanadassa.

Hanketiedot

Hankenumero
117395

Hakija
Kishor Hadkhale

Toteuttaja
Kishor Hadkhale

Lisätietoja
Kishor Hadkhale
kishor.hadkhale@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 15.4.2018

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2017
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
6 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.4.2018

Tiivistelmä

Epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu ammattiasemalla olevan yhteys virtsarakon syöpään. Lisääntynyt riski on havaittu monilla ammattiryhmillä. Tutkimuksiemme mukaan maalareilla, nuohoojilla, kampaajilla, painajilla, kuljetusalan työntekijöillä, pesulatyöntekijöillä ja tarjoilijoilla on korkein riski sairastua virtsarakon syöpään. Näissä ammateissa altistutaan useille kemiallisille karsinogeeneille (aromatic amines, polycyclic aromatic hydrocarbons, diesel exhaust ja chlorinated hydrocarbon solvents). Vertasimme myös pohjoismaisia ja kanadalaisia väestöaineistoja käyttäen rekisteriaineistoa. Löysimme samanlaisen virtsarakon syövän riskin myös näissä väestöissä. Hallitaksemme riskiin vaikuttavia sekoittavia tekijöitä kuten tupakointi, vakioimme tupakoinnin ja havaitsimme, että tupakointi on merkittävä riskitekijä virtsarakon syövässä. Toisaalta riski ei merkitsevästi muuttanut riskiarvion suuntaa joissakin korkean riskin ammateissa kuten kokeilla, lentoemännillä, nuohoojilla, painajilla, kampaajilla ja tarjoilijoilla. Tämän tutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioidussa tieteellisessä lehdessä ja ne ovat saatavilla verkossa lähikuukausina.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kishor Hadkhale

Tiedote

Ammatti on yhteydessä virtsarakon syövän riskiin

15.4.2018

Ammatin yhteys virtsarakon syöpään on havaittu epidemiologisissa tutkimuksissa. Maalareilla, nuohoojilla, kampaajilla, painajilla, kuljetusalan työntekijöillä, pesulatyöntekijöillä ja tarjoilijoilla on korkein riski sairastua virtsarakon syöpään.

Tampereen yliopistossa väitöskirjaansa valmisteleva Kishor Hadkhale on tutkinut ammatin yhteyttä virtsarakon syövän riskiin. Työsuojelurahasto on tukenut Hadkhalen väitöskirjatyötä loppuunsaattamisstipendillä.

Aiempien tutkimustulosten kanssa yhtenevästi Hadkhalen havaitsi, että työpaikalla tapahtuvat altistukset kemikaaleille olivat yhteydessä virtsarakon syöpään.

Hadkhalen tutkimuksen mukaan virtsarakon syöpä on yleisintä sellaisten ammattiryhmien keskuudessa, jotka altistuvat useille kemiallisille karsinogeeneille. Hadkhale vertasi tutkimuksessaan myös pohjoismaisia ja kanadalaisia väestöaineistoja käyttäen rekisteriaineistoa. Hän löysi samanlaisen virtsarakon syövän riskin myös näissä väestöissä.

Tupakointi on merkittävin virtsarakon syövän riskitekijä

Hadkhalen väitöskirjan tutkimustulokset viittaavat siihen, että ammatti on todistettavasti yhteydessä virtsarakon syövän riskiin, mutta tupakointi on merkittävin virtsarakon syövän riskitekijä. Virtsarakon syövän riskin ammatillinen vaihtelu on Hadkhalen mukaan kuitenkin pientä, kun tupakoinnin vaikutus vakioidaan. Tämä viittaa siihen, että joissain ammateissa on tupakoinnin lisäksi muita riskiä lisääviä tekijöitä.

Hadkhalen tutkimustulokset voivat kannustaa työympäristöjä vähentämään tai poistamaan kokonaan karsinogeenisia altisteita. Eniten Hadkhalen tutkimuksen tuloksista voivat hyötyä korkeimman riskiryhmän ammattien edustajat, eli nuohoojat, tarjoilijat, kampaajat, keittäjät, stuertit, painotyöntekijät, kuljetustyöntekijät ja merimiehet.

Hadkhalen väitöskirja koostuu neljästä artikkelista ja tiivistelmästä. Kolme artikkelia on jo julkaistu vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa ja neljäs artikkeli on parhaillaan arvioitavana.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Hadkhale, Kishor. . 151 sivua. Acta Universitatis Tamperensis; 2435, Tampere University Press, Tampere 2018. Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1948, Tampere University Press 2018. Avaa

ISBN 978-952-03-0895-7 (print) ISBN 978-952-03-0896-4 (pdf ) ISSN-L 1455-1616 ISSN 1456-954X ISSN 1455-1616

Hadkhale K, MacLeod J, Demers PA, Martinsen JI, Weiderpass E, Kjaerheim K, Lynge E, Sparen P, Tryggvadottir L, Harris MA, Tjepkema M, Peters PA & Pukkala E. Occupational variation in incidence of bladder cancer: a comparison of population-representative cohorts from Nordic countries and Canada. BMJ open. 2017;0:e016538.

Hadkhale K, Martinsen JI, Weiderpass E, Kjaerheim K, Lynge E, Sparen P, et al. Occupation and Risk of Bladder Cancer in Nordic Countries. J Occup Environ Med. 2016 Aug;58(8):e301-7.

Hadkhale K, Martinsen JI, Weiderpass E, Kjaerheim K, Sparen P, Tryggvadottir L, et al. Occupational exposure to solvents and bladder cancer: A population-based case control study in Nordic countries. Int J Cancer. 2017 Apr 15;140(8):1736-46.