Ammatti ja virtsarakon syövän riski: väestötason vertailu Pohjoismaissa ja Kanadassa.

Hanketiedot

Hankenumero
117231

Hakija
Kishor Hadkhale

Toteuttaja
Kishor Hadkhale

Lisätietoja
Kishor Hadkhale
kishor.hadkhale@tuni.fi

Toteutusaika
24.9.2017 - 2.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 300 euroa

Tulokset valmistuneet
2.10.2017

Tiivistelmä

Olen osallistumassa 29th Annual Scientific Conference of the International Society of Environmental Epidemiology –konferenssiin, joka järjestetään 24-28 syyskuuta 2017 Sydneyssa, Australiassa. Minulla on konferenssissa suullinen esitys, jonka otsikko on ’Ammatti ja virtsarakon syövän riski: Väestötason vertailu Pohjoismaissa ja Kanadassa’. Olen tohtoriopiskelijana Tampereen Yliopistossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kishor Hadkhale

Tiedote

Ammatilla vahva yhteys virtsarakon syövän riskiin

2.10.2017

Virtsarakon syövän riski liittyy vahvasti ammattiin. Kampaajilla, painotyöntekijöillä, myyntihenkilöstöllä, putkimiehillä, maalareilla sekä kaivos- ja pesulatyöntekijöillä on kohonnut riski virtsarakon syöpään. Opettajilla ja maatalouden työntekijöillä riski sen sijaan on pienempi.

Tulokset on saanut tohtoriopiskelija Kishor Hadkhale Tampereen yliopistosta. Hän tekee väitöskirjaa ammattialtistuksen yhteydestä virtsarakon syövän riskiin. Hän esitteli tutkimuksena tuloksia kansainvälisessä ympäristöepidemiologian konferenssissa (29th Annual Scientific Conference of the International Society of Environmental Epidemiology), joka pidettiin syyskuussa 2017 Sydneyssä Australiassa.

Suullisen esityksen otsikko oli suomeksi Ammatti ja virtsarakon syövän riski: Väestötason vertailu Suomessa ja Kanadassa. Aineistoina ovat laajat kohortit Pohjoismaista ja Kanadasta.

Pohjoismaisessa aineistossa nuohoojilla, tupakka-alan työntekijöillä ja tarjoilijoilla on puolitoistakertainen riski virtsarakon syöpään – kanadalaisesta aineistosta tällaista ei havaittu. Muutenkin ammatin ja riskin yhteys vaihteli aineistoissa. Tupakoinnilla on riskitekijänä suuri rooli, ja se saattaa olla vaikuttamassa eroavuuksiin.

Työsuojelurahasto tuki Hadkhalen konferenssiosallistumista matkastipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila