Ammattiahdistus – mikä minusta tulee isona?

Hanketiedot

Hankenumero
220158

Hakija
Suvi Tuomikoski

Toteuttaja
Suvi Tuomikoski

Lisätietoja
Suvi Tuomikoski
suvituomiko@gmail.com

Toteutusaika
25.4.2022 - 24.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tiivistelmä

Ammattiahdistus on narratiivinen teos, joka kokoaa yhteen poikkitieteellisesti mm itsetuntemukseen, jatkuvaan oppimiseen, työhyvinvointiin ja työn historiaan sekä -tulevaisuuteen liittyviä asioita. Kirja lisää ymmärrystä työelämää ja itseä kohtaan, joka on tärkeää työelämän murroksen ja jatkuvan kehityksen aikakaudella. Se sanoittaa niitä ammatillisia valinnan paikkoja, joita nykyihmisellä on. Osoittaen, miksi ne tuottavat hetkittäin ahdistusta ja kertoen, mikä sitä lievittää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Suvi Tuomikoski