Ammattiahdistus – mikä minusta tulee isona?

Hanketiedot

Hankenumero
220158

Hakija
Suvi Tuomikoski

Toteuttaja
Suvi Tuomikoski

Lisätietoja
Suvi Tuomikoski
suvituomiko@gmail.com

Toteutusaika
25.4.2022 - 24.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
16.8.2022

Tiivistelmä

Ammattiahdistus on narratiivinen teos, joka kokoaa yhteen poikkitieteellisesti mm itsetuntemukseen, jatkuvaan oppimiseen, työhyvinvointiin ja työn historiaan sekä -tulevaisuuteen liittyviä asioita. Kirja lisää ymmärrystä työelämää ja itseä kohtaan, joka on tärkeää työelämän murroksen ja jatkuvan kehityksen aikakaudella. Se sanoittaa niitä ammatillisia valinnan paikkoja, joita nykyihmisellä on. Osoittaen, miksi ne tuottavat hetkittäin ahdistusta ja kertoen, mikä sitä lievittää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Suvi Tuomikoski

Tiedote

Ammattiahdistus - mikä minusta tulee isona?

16.8.2022

Tiivistelmä

“Ammattiahdistus – mikä minusta tulee isona?” on narratiivinen teos, joka kokoaa yhteen poikkitieteellisesti mm. itsetuntemukseen, jatkuvaan oppimiseen, työhyvinvointiin ja työn historiaan sekä työn tulevaisuuteen liittyviä asioita. Kirja lisää ymmärrystä työelämää ja itseä kohtaan, joka on tärkeää työelämän murroksen ja jatkuvan kehityksen aikakaudella. Se sanoittaa niitä ammatillisia valinnan paikkoja, joita nykyihmisellä on. Osoittaen, miksi ne tuottavat hetkittäin ahdistusta ja kertoen, mikä tuota ahdistusta lievittää.

Lähtökohdat

Idea kirjasta syntyi auttaessani nuoria aikuisia heidän ammatillisella polulla. Törmäsin tuolloin moniin mielenkiintoisiin koulutusta ja työtä koskeviin kysymyksiin ja pohdintoihin. Peilasin näitä asioita omaan työuraani ja sen lukemattomiin käänteisiin. Omakohtaisten kokemusten, erilaisten töiden äärellä havaitsemieni asioiden ja käymieni koulutusten myötä ajatukseni kulminoitui lopulta sanaan “ammattiahdistus”. Havaitsin, että käsissäni oli aihe, joka oli tarpeen sanoittaa ja tehdä näkyväksi.

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Lähdeaineisto on laaja, sisältäen tutkimuksia ja tietokirjallisuutta. Käyttämiäni lähteistä ovat mm Deci, E. L. & Ryan, R. M. 2000. The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Keltikangas-Järvinen, L. 2010. Hyvä itsetunto, Martela, F. 2016. Valonöörit. Sisäisen motivaation käsikirja, Järvilehto, L. 2013. Upeaa työtä! Näin teet itsellesi unelmiesi työpaikan ja Park, N., Peterson, C. & Seligman, M. 2005. Strengths of Character and Well-Being.

Menetelmät

Kirjoitusprosessi on pitänyt sisällään laajaan aineistoon ja omaelämänkerralliseen materiaaliin perehtymisen. Lisäksi se on vaatinut materiaalin jäsentämisen niin, että poikkitieteellisestä aineistosta on ollut mahdollista rakentaa eheä kuvaus aiheesta. Kirja on kirjoitettu mukaansatempaavasti, arkisia ja samaistuttavia esimerkkejä hyödyntäen sekä tietoa popularisoiden.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Toivon mukaan tämä teos päätyy mahdollisimman monen ammatinvalinta- ja ammattikysymyksien äärellä olevan työikäisen käsiin. Toivon kirjan herättävän keskustelua niin perheissä, työpaikoilla kuin esimerkiksi työhönvalmentavissa palveluissa. Olen iloinen, jos kirjani edistää työelämässä koettua hyvinvointia, auttaa yksilöitä tarkastelemaan omaa ammattillisuutta ja tekemään ammattia sekä työuraa koskevia valintoja. Uskon, että kirjani tietyllä tavalla inhimillistää työelämää.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa