Arbetsvälbefinnande genom servicedesign på Folkhälsan

Hanketiedot

Hankenumero
210290

Hakija
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Mikaela Wiik
mikaela.wiik@folkhalsan.fi

Toteutusaika
22.8.2021 - 31.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
2.9.2021
13 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 000 euroa

Tiivistelmä

Vårt syfte är att utveckla arbetsvälbefinnande verktyg, baserat på Folkhälsans arbetsvälbefinnande ramverk, till stöd för arbete som främjar arbetsvälbefinnande på Folkhälsans olika juridiska enheter. Verktygen utvecklas tillsammans med användarna (medarbetare) och har för avsikt att främja arbetsglädje, motivation och engagemang. En ytterligare avsikt är att minska omsättningen på personal och locka nya arbetstagare till organisationen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikaela Wiik