Ärsytysastma

Hanketiedot

Hankenumero
190390

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Irmeli Lindström
irmeli.lindstrom@ttl.fi

Toteutusaika
7.1.2020 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
229 816 euroa

Tiivistelmä

Useilla aloilla käytetään kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä ja lisätä hengitystiesairauksia. Voimakkaasti ärsyttävät aineet kuten kudosta syövyttävät emäkset, hapot ja hapettavat aineet aiheuttavat ammattitautina korvattavaa ärsytysastmaa. Sairauden ennuste on huono perustuen aiempiin pieniin potilasaineistoihin.

Työterveyslaitoksen potilasaineisto käsittää koko maassamme todetut n. 70 ärsytysastmaa 18 vuoden ajalta. Tässä tutkimuksessa:
1) tapauksista kerätään takautuvasti sairauskertomuksista kattavat tiedot altistumistapahtumasta ja sairauden kulusta,
2) seurantatutkimuksessa selvitetään haastattelemalla tapausten astman tilanne, työkyky, elämänlaatu ja masentuneisuus sekä
3) seurantatutkimuksen kliinisillä tutkimuksilla selvitetään astman ajankohtainen tilanne. Vertailuryhmänä herkistymisen kautta syntyneitä isosyanaattiastmoja.

Aineisto on merkittävä ja antaa uutta tietoa suomalaisen työelämän riskitekijöistä ärsytyksen aiheuttamaan astmaan. Tuloksilla on merkittävä vaikutus ennaltaehkäisyn kannalta. Tunnistamalla riskialat ja työtehtävät voidaan ohjeistaa työpaikkoja altistumisen vähentämisestä. Työolosuhteita parantamalla voidaan ehkäistä ärsytyksen aiheuttamaa ammattiastmaa. Samalla ehkäistään lievempiä ärsyttävien aineiden aiheuttamia hengitystiesairauksia ja sairauksia, joita ei osata tunnistaa ammattitaudiksi. Tuntemalla ärsytysastma sairautena paremmin, voidaan edistää sairastuneiden tunnistamista ja hoitoa, kuntoutusta ja työkykyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Irmeli Lindström