Arvon yhteisluominen ja vuorovaikutussuhteet vanhuspalveluissa

Hanketiedot

Hankenumero
117184

Hakija
Tiina Tuominen

Toteuttaja
Tiina Tuominen

Lisätietoja
Tiina Tuominen
tiina.tuominen@tuni.fi

Toteutusaika
5.7.2017 - 7.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 140 euroa

Tulokset valmistuneet
7.8.2017

Tiivistelmä

Arvon yhteisluominen ja vuorovaikutussuhteet vanhuspalveluissa -hankkeen tarkoituksena on esittää tutkimustuloksia EGOS-konferenssissa heinäkuussa 2017 Kööpenhaminassa, Tanskassa. Konferenssipaperi ”Relational agency in elderly care work – From co-destruction of value towards active co-creation of a good life” (Tuominen Tiina, Lars Fuglsang ja Mervi Hasu) kontribuoi palvelututkimukseen relationaalisen sosiologian teorioiden avulla ja tarkastee empiirisesti asiakassuhteiden ja toimijuuden muutosta vanhuspalvelutyössä. Väestön ikääntyessä vanhuspalvelutyö on entistä kriittisempää useissa Euroopan maissa, mutta vanhuspalvelutyöntekijät raportoivat mahdollisuuksiensa tukea vanhuksia heikentyvän. Paperissa analysoidaan muutosta, joka seuraa, kun palveluprosesseja kehitetään uusilla arvon yhteisluonnin viitekehyksillä ja menetelmillä. Näiden menetelmien vaikutuksia vertaillaan kahdessa suomalaisessa ja yhdessä tanskalaisessa organisaatiossa. Tutkimuksessa tunnistettiin kolmenlaisia uusia vuorovaikutuksen tapoja työntekijöiden ja vanhusten välillä. Nämä tavat vaihtelivat henkilökohtaisen kohtaamisen arvostamisesta palvelutapahtumien aktiiviseen yhteisluomiseen, riippuen työntekijöiden ja vanhusten toimijuudesta, aiemmista suhteista ja resursseista. Paperi kontribuoi arvon yhteisluomisen että vanhuspalvelujen tutkimukseen tuoden uutta tietoa siitä, millaiset arvon yhteisluonnin viitekehykset ja menetelmät näihin palveluihin soveltuvat ja miten ne vaikuttavat työntekijöiden arkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Tuominen

Tiedote

Arvostus on vanhustyön edellytys

7.8.2017

Vanhustyössä pitää olla keskinäistä arvostusta ja vuorovaikutuksen tulee pohjautua luottamukseen.  Tutkija Tiina Tuomisen tutkimissa vanhustyön organisaatioissa kehittyi kolmenlaisia tapoja reagoida arvon yhteisluomisen edellytyksiin.

Perustasolla työntekijät pyrkivät luomaan henkilökohtaista arvoa ikäihmisille huomioimalla entistä paremmin vanhusten elämänhistoria ja identiteetti päivittäisessä vuorovaikutuksessa. Toisena tapana oli aktivoida ikäihmiset osallistumaan entistä intensiivisemmin mielekkäisiin yhteisiin kohtaamisiin. Kolmantena tapana on osallistaa ikäihmiset myös palvelutapahtumien organisointiin ja resursointiin.

Tutkija olettaa, että kuhunkin organisaatioon sopiva arvon yhteisluomisen tapa riippuu sekä työntekijöiden että vanhusten valmiudesta syvällisempään yhteistyöhön.

Aalto-yliopiston tutkija Tuominen esitteli tutkimustaan EGOS-konferenssissa (The Good Organization: Aspirations, Interventions, Struggles) Kööpenhaminassa, Tanskassa heinäkuussa 2017.

Tuomisen esittelemä paperi on  Relational agency in elderly care work – From co-destruction of value towards active co-creation of a good life, joka pohjautuu kahteen suomalaiseen ja yhteen tanskalaiseen tapaustutkimukseen.

Työsuojelurahasto on tukenut Tuomisen osallistumista konferenssiin matkastipendillä.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Konferenssinverkkosivujen osoite on

https://www.egosnet.org/2017_copenhagen/general_theme. http://https://www.egosnet.org/2017_copenhagen/general_theme

.