Asbestille altistuneiden työvaatteiden varustehuollon toimivuuden testaaminen

Hanketiedot

Hankenumero
117083

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Juha Laitinen
juha.laitinen@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2017 - 31.1.2019

Työsuojelurahaston päätös
18.4.2017
11 500 euroa

Kokonaiskustannukset
23 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2019

Tiivistelmä

Hankkeessa sovelletaan olemassa olevaa asbestimittaus- ja analysointitekniikkaa työvaatteiden asbestipitoisuuksien ja myös työvaatteiden puhdistumistehokkuuden arviointiin pesuloissa sekä arvioidaan vaatteiden huollosta vastaavien henkilöiden altistumista asbestikuiduille kontaminoituneiden vaatteiden käsittelyssä.
Hankkeen tavoitteena on luoda turvallinen toimintamalli asbestille kontaminoituneiden vaatteiden käsittelyyn pesuloihin ja pelastuslaitoksille. Hanke on jaettu tutkimus- ja kehityshankkeeksi, jossa ensimmäisessä tutkimusosassa tutkitaan tunnetuissa altistumisolosuhteissa työvaatteiden ja sammutusasujen kontaminoitumista ja niiden peseytymistä normaaleilla pesuohjelmilla. Hankkeen toisessa, erikseen haettavassa kehittämisosassa, tarkastellaan pesuloiden työntekijöiden altistumista asbestille kontaminoituneiden työvaateiden ja sammutusasujen käsittelyssä sekä kuinka asbestikuidut käyttäytyvät pesukoneissa, niiden suodattimissa ja huuhteluvesissä. Hankkeen tutkimusosa on valmiina 31.1.2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Laitinen

Tiedote

Erikoispesu toimii asbestivaatteisiin

31.1.2019

Palomiesten sammutusasuihin voi tarrautua asbestikuituja, jotka voivat kulkeutua paloasemille. Myös joissakin kaivoksissa piilee sama asbestin leviämisongelma. Kun Työterveyslaitoksen ja Pelastusopiston tutkijat arvioivat sammutusasujen ja työtakkien huoltoa erikoispesuloissa, he havaitsivat, että työtakkien asbestikuitukuorma kohosi korkeaksi jo lyhyenä altistumisaikana. Silti sammutusasut ja työtakit puhdistuivat yli 99-prosenttisesti asbestikuiduista.

Jos samaa työtakkia pidettiin useita työvuoroja, takin asbestisuus lisääntyi. Työvaatteiden materiaali ei vaikuttanut asbestikuitukuormaan.

Ilman asbestikuitupitoisuudet pysyivät pesussa alle puhtaan sisäilman ohjearvon, kun työtakit olivat itsesulavissa pesupusseissa. Kun käytettiin perinteistä pesupussia, sammutusasujen esikäsittelyssä suurimmat asbestikuitupitoisuudet olivat 20 prosenttia asbestikuitujen kahdeksan tunnin sitovasta raja-arvosta.

Sammutusasujen esitarkastuspaikan ja kuivaushuoneen lattioilta ei löytynyt asbestikuituja.

Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Ohjeistus työvaatehuoltoon

Kun työympäristöissä on asbestille kontaminoitunut eli saastunut, Työterveyslaitos suosittelee ensisijaisesti lyhytaikahaalareiden käyttöä. Jos käytetään tavallisia työvaatteita, ne pitäisi vaihtaa aina asbestialtistumisen jälkeen.

Asbestiset työvaatteet pitäisi paketoida itseliukeneviin pesupusseihin heti käytön jälkeen, ja pesupusseissa pitäisi varoittaa asbestista. Ennen pyykkilähetystä pesuloihin pitää ilmoittaa, että lähetys sisältää asbestista saastuneita vaatteita.

Työterveyslaitos suosittaa asbestikuiduille altistuneille työvaatteille tehokasta esipesua, vähintään kolmea pääpesua ja riittävää huuhtelua.

Tämän tutkimuksen mukaan asbestikuidut tuskin siirtyvät seuraavaan pyykkiin. Hyvä pesulatyöhygienia kuitenkin edellyttää asbestista saastuneiden vaatteiden pesemistä erillään muusta pyykistä.

Pesukoneelta ja kuivausrummulta poistoilma on johdettava HEPA-suodatuksen jälkeen suoraan pesulasta ulos. Työntekijöiden tulee suojautua vähintään FFFP3-luokan hengityksensuojaimin, kevytsuojahaalarein ja suojakäsinein.

Nukkasuodattimesta ongelmajätettä

Työtakkien kuivauksen jälkeen asbestikuituja esiintyi kuivausrummun ensimmäisessä nukkasuodattimessa. Niiden puhdistamisessa on suojauduttava huolellisesti, ja nukka on käsiteltävä ongelmajätteenä.

Jos pesulassa pestään asbestista saastuneita työvaatteita säännöllisesti, pesulan työntekijät pitää ilmoittaa syöpävaarallisille aineille altistuvien ASA-rekisteriin. Näiden työntekijöiden terveydentilaa pitää seurata ja heidän altistumistaan on mitattava säännöllisesti.

Opetusaineistoa tulossa

Palosuojelun edistämissäätiö rahoittaa tämän hankkeen tulosten jalkauttamista ja opetusmateriaalin tekoa.

Tuloksista kerrotaan vuonna 2019 Palopäällystöliiton koulutuskiertueella, kaivosalan ja pesuloiden ammattilehdissä sekä toukokuussa Kuopion Vuoriteknikko-päivillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Juha Laitinen, Annika Lindström, Mika Jumpponen, Heli Lallukka, Työterveyslaitos, Marko Hassinen, Pelastusopisto. . 38 sivua. 2019. Avaa

ISBN 978-952-261-856-6 (nid.) ISBN 978-952-261-857-3 (PDF)