Asbestin jäljillä

Hanketiedot

Hankenumero
110094

Hakija
Turun lähiradioyhdistys ry

Toteuttaja
Turun lähiradioyhdistys ry

Lisätietoja
Riitta Haapakoski
riitta.haapakoski@radiorobinhood.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 30.11.2010

Työsuojelurahaston päätös
17.3.2010
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
32 076 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2010

Tiivistelmä

Asbestin jäljillä -hankkeessa tuotetaan radio-ohjelmistoa asbestin vaaroista ja asbestisairastumisesta. Hankeohjelmisto julkaistaan turkulaisen Radio Robin Hoodin kanavalla ja Internet-sivustolla sekä Helsingin Lähiradiossa.

Hanke on suunnattu pääasiassa vielä työelämässä oleville rakennusalan työntekijöille. Hankkeessa tuotetaan myös venäjänkielisiä tietoiskuja Suomessa jo pitempään oleskelleiden ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tavoittamiseksi.

Asbestin jäljillä -ohjelmissa haastatellaan mm. terveyshuollon, työsuojelun, ay-liikkeen, työnantajien, asbestisairastuneiden ja potilasjärjestöjen edustajia. Asbesti-teemaa lähestytään lääketieteellisestä ja käytännön ohjauksen näkökulmista: Miten asbestikuidut vaikuttavat keuhkoissa? Mitä asbestitauteja on olemassa? Mitä tulee tehdä, jos alkaa oireilla? Miten korvauksia haetaan? Miten pääsee kuntoutuksen ja tukiryhmien piiriin?

Hanketta konsultoi Rakennusliitto ry ja hankkeen tausta-aineistona hyödynnetään asbestiin liittyvää uusinta tutkimustietoa.

Hankkeen tavoitteena on tuoda radion ja Internetin välityksellä asbestista tiedottaminen suoraan ihmisten arkipäivään kotona, työmatkalla, nosturin selässä tai ruokatunnilla radiota kuunteleville ja myös kotipäätteen ääressä istuville vastaanottajille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Haapakoski

Tiedote

Radion kuuntelijalle tietopaketti asbestista

30.11.2010

Asbestin jäljillä -radio-ohjelmissa kerrotaan asbestin
vaaroista. Ohjelmat julkaistiin turkulaisen Radio Robin Hoodin
kanavalla ja internetsivuilla sekä Helsingin Lähiradiossa. Hanke
suunnattiin työelämässä oleville rakennusalan työntekijöille.
Työsuojelurahasto tuki tiedotushanketta.

 

Hankkeessa tiedotettiin asbestin ominaisuuksista rakennusaineena,
terveysriskeistä sekä asbestin käytön lainsäädännöstä ja ohjeista.

 

Hanke toi asbestista tiedottamisen suoraan ihmisten arkeen radion
ja internetin välityksellä. Niitähän voi seurata kotona,
työmatkalla, nosturin selässä tai ruokatunnilla.

 

Radiossa 36 ohjelmaa

 

Hankkeessa tuotettiin 36 noin 15-minuuttista radio-ohjelmaa. Niitä
varten haastateltiin yhtätoista henkilöä, muun muassa
terveyshuollon, työsuojelun, ammattiyhdistysliikkeen, työnantajien
ja Hengitysliitto Helin edustajia. Lisäksi tallennettiin Kouvolassa
järjestetty tiedotustilaisuus, Asbesti-iltapäivä.

 

Aihetta lähestyttiin lääketieteen ja käytännön näkökulmista.
Toimittajat kysyivät: Miten asbestikuidut vaikuttavat keuhkoissa?
Mitä asbestitauteja on olemassa? Mitä pitää tehdä, jos alkaa
oireilla? Miten haetaan korvauksia? Miten pääsee kuntoutukseen ja
tukiryhmiin?

 

Putkimies, pitkään Rakennustyöläisten liiton tehtävissä toiminut
Reijo Palmgren kertoi kokemuksistaan asbestista
työmailla. Hän tuntee myös vaikeudet ammattitautiluokituksen
saamisessa. Vaaditaan sitkeyttä, jotta asia selviää.

 

Oikeuslääkäri
Antti Jääskeläinen kertoi radiossa asbestin
käytöstä ja asbestisairauksista. Jääskeläinen painotti
lähivalvonnan ja työsuojelun tärkeyttä asbestisairastumisen
ehkäisyssä. Työehtojen noudattaminen on tärkeää terveyden
suojelemiseksi.

 

Suurin osa asbestisairauksista on lieviä, mutta pahimmillaan
asbesti aiheuttaa syöpää.

Ohjelmissa putkiasentaja
Rauno Viljanen kertoi asbestialtistumastaan ja sen
aiheuttamasta plakkitaudista.

 

Tietoiskuista 20 suomeksi, kymmenen venäjäksi

 

Hankkeessa tehtiin myös 20 lyhyttä suomenkielistä ja kymmenen
lyhyttä venäjänkielistä tietoiskua. Tietoiskuja lähetetään
ohjelmien välissä. Venäjänkielisillä tiedotuksilla tavoiteltiin
Suomessa jo pitkään töitä tehneitä ulkomaalaistaustaisia
työntekijöitä.

 

Hanke aloitettiin maaliskuun alussa 2010 ja se päättyi marraskuun
lopussa 2010. Työryhmässä oli edustajat Rakennusliitosta,
Hengitysliitto Helistä, Turun Lähiradioyhdistyksestä ja
toimittajat. Työryhmän puheenjohtajana toimi Reijo Palmgren.
Työryhmä kokoontui neljä kertaa.

 

Rakennusliitto opasti hankkeen toteuttajia. Tausta-aineistona
hyödynnettiin uusinta tutkimustietoa asbestista. 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Yrttiaho Jyrki. Asbestin jäljillä. Loppuraportti. 10.12.2010. Avaa

Ohjelmat ovat kuunneltavissa Radio Robin Hoodin kuunteluhuoneessa http://www.radiorobinhood.fi/asbestin_jaljilla

Ohjelmat on linkitetty Rakennusliiton Mestalla-verkkolehteen www.mestalla.fi. http://www.mestalla.fi

Ohjelmat on lähetetty myös Helsingin Lähiradioyhdistyksen kautta www.kansanradioliitto.fi. http://www.kansanradioliitto.fi