Asiakaslähtöisen työn osaamisen vahvistaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen muutosten keskellä

Hanketiedot

Hankenumero
220134

Hakija
Helsingin kaupunki

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Sirpa Impinen
sirpa.impinen@hel.fi

Toteutusaika
18.2.2022 - 15.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
2.3.2022
13 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 000 euroa

Tulokset valmistuneet
19.9.2022

Tiivistelmä

Sotealan henkilöstön työ on murroksessa. Työhyvinvoinnin kehittämisen tarve nousi Kustaankartanon seniorikeskuksessa työelämän jatkuvien muutoksien myötä esille. Projektin tarkoituksena on yhteiskehittää vastuuhoitajuutta, jolla tavoitellaan sujuvampaa työtapaa ja resilienssiä muutosten keskellä sekä työhyvinvointia. Projektissa muodostetaan toimivaa yhteisöllistä työelämää työhyvinvointimuotoilun avulla mm. työpajatyöskentelyllä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Impinen

Tiedote

"Asiakaslähtöisen työn osaamisen ja työhyvinvoinnin edistäminen muutosten keskellä."

19.9.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa lähdettiin kehittämään Kustaankartanon seniorikeskuksen toimintaa työhyvinvointimuotoilun avulla yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.
Muuttuva työympäristö (korona, soteuudistus, työvoimapoliittiset tilanteet) edellyttivät jatkuvaa työhyvinvoinnin kehittämistä ja osaamisen parantamista sekä monipuolista arvomaailman sekä viestinnän tarkastelua. Projektissa kehitettiin vastuuhoitajuutta, viestintää sekä yhteisiin arvioihin perustuvia toimintatapoja.

Lähtökohdat

Koronan jälkeen työyhteisöissä oli tapahtunut monenlaisia muutoksia työhyvinvoinnissa. Yhteisöllisyys oli hävinnyt, asiakkaiden kanssa toimiminen vaikeutunut ja henkilöstöllä oli eettistä kuormaa työssään.
Tarkoituksena oli yhteiskehittää vastuuhoitajuutta, jolla tavoiteltiin sujuvampaa työtapaa ja resilienssiä muutosten keskellä sekä työhyvinvointia. Tutkimustaustana toimi työhyvinvointimuotoilun teoriat sekä henkilöstön haastattelut ja kyselyt. Laurea valittiin yhteistyötahoksi.

Kohderyhmät

Kohderyhmäksi valikoituivat Kustaankartanon seniorikeskuksen työntekijät ja esihenkilöt kolmesta osastokokonaisuudesta (yhteensä n. 50henkilöä). Henkilökunta koostui lähi- ja sairaanhoitajista, fysio- ja toimintaterapeuteista, sosiaaliohjaajista, hoiva-avustajista sekä esihenkilöistä.

Menetelmät

Menetelminä hyödynnettiin haastatteluita, kyselyitä sekä työpajatyöskentelyä.
Työpajatyöskentely mahdollisti sen, että henkilöstöltä tulleista ideoista saatiin tuotettiin uusi viestinnän lähde- osio työhyvinvoinnin puutarhaan ja tehtiin yhteinen sarjakuva sekä kehitettiin yhteisölliseen viestintään keskittyvä video organisaation käyttöön.

Vaikuttavuus

Työhyvinvoinnin kehittämiselle on tarvetta vaihtelevissa vanhustyön tilanteissa. Hankeen avulla saatiin tuotua henkilöstön ääni kuuluville, joka lisäsi hyvinvointia. Tuloksia saatiin henkilöstön jaksamisen paranemisena ja innostuksena antaa esimerkiksi positiivista palautetta työkavereille ja esihenkilöille. Viestintä koettiin tärkeänä osana tiimityötä ja sen sujumista. Yhteisesti kehitetyillä välineillä työstetään työhyvinvointia vaihtuviin tilanteisiin jatkossakin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen uutuusarvo muodostuu henkilöstön osallistamisesta yhteisten arvojen ja viestinnän kehittämiseen. Hyvä yhteishenki työpaikalla lisää hyvinvointia. Henkilöstön lisääntynyt ymmärrys viestinnän, vuorovaikutuksen sekä kohtaamisen tarpeista työelämässä auttaa oivaltamaan ja lisää hyvinvointia. Tuotetut materiaalit ovat sovellettavissa useissa työyhteisöissä toimialalasta riippumatta.

Aineisto

Kustaankartanon työhyvinvointimuotoilun projekti. ”Asiakaslähtöisen työn osaamisen vahvistaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen muutosten keskellä”. Loppuraportti. 2022. Avaa