Asioiden johtamisesta kohtaamiseen ja valmentavaan johtamiseen – kohti yhtenäistä johtamiskulttuuria

Hanketiedot

Hankenumero
220294

Hakija
Kuopion kaupunki

Toteuttaja
Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy

Lisätietoja
Silja Silvennoinen
silja.silvennoinen@kuopio.fi

Toteutusaika
1.10.2022 - 15.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2022
32 250 euroa

Kokonaiskustannukset
64 500 euroa

Tulokset valmistuneet
9.10.2023

Tiivistelmä

Perusopetuksessa on rehtoreiden ja työyhteisön osalta tunnistettu tarve johtamisen kehittämiseen sekä jaksamisen tukemiseen. Hankkeella kehitetään perusopetuksen yhtenäistä johtamiskulttuuria. 27 rehtorilla on yli 1000 johdettavaa opettajaa. 2 päälliköllä 27 johdettavaa. Hankkeessa kehitetään toimintakulttuuria, joka tukee esihenkilöiden ja koko työyhteisön jaksamista. Hanke toteutetaan osallistavilla työpajoilla ja sparrauksilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Silja Silvennoinen

Tiedote

Asioiden johtamisesta ihmisten kohtaamiseen ja valmentavaan johtamiseen perusopetuksessa

9.10.2023

Tiivistelmä

Hankkeella haettiin rehtoreiden hyvinvointia ja johtamista tukevia toimintamalleja. Osallistavat, organisoidut rehtoreiden kohtaamiset ja säännölliset kahdenväliset keskustelut luovat hyvinvointia tukevaa ilmapiiriä rehtoreille. Hankkeeseen osallistui n.30 rehtoria, päälliköt ja opetusjohtaja. Kehittämismenetelmänä hyödynnettiin työpajatyöskentelyä, sparrauskeskusteluita ja tutkittuja johtamisen viitekehyksiä, mm.GROW-mallia. Palaute erinomainen, menetelmät hyödynnettävissä suomalaisen työelämän kehittämiseen.

Lähtökohdat

Kehittämishanke haluttiin toteuttaa, koska perusopetuksen toimintakulttuurissa oli tapahtunut isoja muutoksia. Erityisesti johdon työskentely oli muuttunut etätyön ja koronan myötä epäsäännölliseksi ja myös iltaisin oli ollut paljon tekemistä. Myös opettajien työajat ja työnvaatimukset olivat muuttuneet. Henkilöstökyselyn myötä kehityskohteeksi nostettu ihmisten hyvinvointi. Rehtorit tuoneet esille kuormittumista ja toivoneet tukea johtamisyhteistyöhön. Kumppaniksi valittiin moniammatillinen Hälsa.

Kohderyhmät

Kuopion kaupungin opetusjohtaja, opetuspäälliköt (2kpl) ja perusopetuksen rehtorit (lähes 30). Lisäksi hankkeen pilottikouluksi valikoituneen Jynkän koulun henkilöstö (reilut 30).

Menetelmät

Hankkeen tärkeimmät kehittämismenetelmät olivat osallistavat ja pedagogisesti taitavat työpajat, yksilöiden/pienryhmien sparrauskeskustelut sekä Grow- ja SCARF-mallit ihmisten kohtaamiseen ja valmentavan johtamiskulttuurin rakentamiseen. Erityisesti yksilöiden sparraamisesta saatu palaute oli erinomainen.

Vaikuttavuus

Valmennusohjelmaan osallistuneiden palaute oli, että hanke tuotti käytäntöön vietäviä toimintamalleja 4,3/5 ja valmennus vahvisti kyvykkyyttäni esihenkilön roolissa 4,1/5. Lisäksi valmennusohjelman aikana luotiin uusia osallistavampi kohtaamisia sekä sisäistä sparraustoimintaa, joilla tulee olemaan merkittävää vaikuttavuutta ihmisten hyvinvointiin myös tulevaisuudessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen myötä löydettiin toimivia malleja ja työkaluja rehtoreiden johtamistyön ja hyvinvoinnin tueksi. Erilaisia hyvin toimivia malleja löydettiin ja otettiin käyttöön. Hankkeen myötä havaittiin, että asioiden johtaminen voi olla yhtäläistä, mutta ihmisten johtaminen ei. Osallistujat kokivat, että he saivat lisää kohtaamieen ja ihmisten johtaiseen liittyvää osaamista sekä ajan, prosessien ja keskustelun hallinnan keinoja. Tulokset ovat rohkaisevia ja hyödynnettäviä kaikille ihmisiä johtaville.

Aineisto

Janne Karjula, Hälsa Oy. Asioiden johtamisesta kohtaamiseen ja valmentavaan johtamiseen – kohti yhtenäistä johtamiskulttuuria. Loppuraportti. 2023. Avaa

Tiedote Avaa