Asioiden johtamisesta kohtaamiseen ja valmentavaan johtamiseen – kohti yhtenäistä johtamiskulttuuria

Hanketiedot

Hankenumero
220294

Hakija
Kuopion kaupunki

Toteuttaja
Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy

Lisätietoja
Silja Silvennoinen
silja.silvennoinen@kuopio.fi

Toteutusaika
1.10.2022 - 15.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2022
32 250 euroa

Kokonaiskustannukset
64 500 euroa

Tiivistelmä

Perusopetuksessa on rehtoreiden ja työyhteisön osalta tunnistettu tarve johtamisen kehittämiseen sekä jaksamisen tukemiseen. Hankkeella kehitetään perusopetuksen yhtenäistä johtamiskulttuuria. 27 rehtorilla on yli 1000 johdettavaa opettajaa. 2 päälliköllä 27 johdettavaa. Hankkeessa kehitetään toimintakulttuuria, joka tukee esihenkilöiden ja koko työyhteisön jaksamista. Hanke toteutetaan osallistavilla työpajoilla ja sparrauksilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Silja Silvennoinen